(Minghui.org)

היפרלינק למאמר: http://he.minghui.org/?p=3508

בתקופה הקדומה זכו אנשים קשישים לכבוד רב בסין, לדוגמה: בממלכת צ'י, בתקופת האביב והסתיו ובתקופת ממלכות המלחמה לאחריה (770 לפנה"ס), בנים של אנשים מעל גיל 70 קבלו פטור מתשלום מיסים, משירות צבאי ומעוד כל מיני שירותים של המדינה. המדיניות הזאת אפשרה להם מרווח זמן מספיק כדי לדאוג לרווחתם הכלכלית של הוריהם המזדקנים. בתקופת שושלת האן (202- לפנה"ס עד 220 אחה"ס) אלה שלא דאגו להוריהם הקשישים היו עלולים להיענש בעונש מוות.

אולם תחת השלטון של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) כיום, מעצרים ועונשי מאסר של קשישים עקב אמונה רוחנית הפכו לשגרה. הם מהווים מטרה לרדיפה ודיכוי רק משום שהם מאמינים בשיטה שליווה ושקטה. בנוסף, החוקים המגבילים כליאת קשישים אינם נשמרים לגביהם (ראה: "סין: המשטר מזייף גיל לאפשר עונשי מאסר כבדים על קשישים וקטינים המתרגלים פאלון גונג – בת 81 עדיין כלואה")

במחצית הראשונה של 2014 בלבד, לפחות 16 מתרגלי פאלון גונג קשישים נשפטו בבית דין. 13 מהם עברו את גיל ה-70 ו-3 את גיל ה-80. לכמה מהם נגזרו עונשי מאסר, או שהועברו לכלא.

 מתרגלי פאלון גונג קשישים שנשפטו באופן בלתי חוקי במחצית הראשונה של 2014


בן 83 כלוא יותר מעשור שנים

מר יין יו-צאי בן ה-83 היה נשיא בית המשפט של מחוז דו-צ'אנג. הוא נעצר באופן בלתי חוקי ונידון באופן בלתי חוקי למספר שנים כולל של 11 שנה. בשעה שהיה כלוא בכלא יו-ג'אנג הוא הולעט בחשאי בחומרים לא ידועים שגרמו לו לפגיעה במערכת העצבים והפרעות נפשיות למשך תקופה מסוימת.

אדון יין יו-טסאי

ב-13 בינואר 2014 נעצר שוב מר יין בעיירה שו-בו על שחילק חומרי מידע של הפאלון גונג. ב-10 בפברואר פנתה משפחתו למשרד ביטחון הפנים במחוז דו-צ'אנג ודרשה את שחרורו. בתגובה לבקשת המשפחה צעק לעברם מנהל המשרד: "הוא יהיה כלוא גם אם יהיה בן 95".

בעקבות מעצרו נשפט מר יין ב-21 במאי בבית הדין בדו-צ'אנג ונגזרו עליו 3 שנים וחודשיים בכלא. ב-24 ביוני הועבר מר יין לכלא מס' 3 בג'ינג-דה-ג'ן.

על שתי קשישות נגזרו עונשי מאסר בכלא בטווח כמה ימים

ב-8 וב-13 בפברואר 2014 נעצרו גב' גאו שי-רונג וגב' גואו ליאן-צ'ינג מבאי-יין שבפרובינציית גאן-סו, שתיהן בשנות ה-70 לחייהן. הן נעצרו על תרגול בפאלון גונג. ימים ספורים לאחר מכן, נגזרו על כל אחת בנפרד ארבע וחצי שנות מאסר. הן הועברו ב-28 בפברואר לכלא הנשים בגאן-סו.

כופים עליהם לפטר את עורכי הדין ששכרו

הרשויות הסיניות מאיימות על המתרגלים הקשישים האלה ובני משפחותיהם להימנע משכירת עורכי דין להגנתם. לדוגמה, על בתה של גב' הו ג'ין-לינג כפו לפטר את עורך הדין מבייג'ינג ששכרה לאמה ולקבל עורך דין מטעם בית הדין.

גב' הו נעצרה ב-21 בנובמבר 2013 על שחילקה חומרי מידע של הפאלון גונג

ב-15 במאי 2014, שבועיים טרם המשפט הגיעה לבתה של גב' הו דרישה מבית הדין המחוזי ג'אן-הה לפטר את עורך הדין מבייג'ינג ששכרה המשפחה. הבת סירבה לדרישה.

ביום המשפט הפרידו שוטרי בית הדין בין הבת לעורך הדין. הם אילצו את עורך הדין להמתין בחדר הישיבות בקומה הרביעית, ובה בעת הכניסו את הבת ברמייה לקומה השנייה למעצר זמני, החרימו ממנה את הטלפון הנייד שלה, ותוך איומים והבטחות לסירוגין כפו עליה לחתום על מסמך המפטר את עורך הדין ששכרה.