פסטיבל אמצע-הסתיו, הידוע גם כפסטיבל חג הירח הוא אירוע חשוב בלוח השנה הסיני. זו העת שבה משפחות מתאחדות כדי לחגוג יחד, להביע תודה על היבול. התאריך חל בירח מלא.

מדי שנה, בפסטיבל אמצע-הסתיו מגיעות מאות איגרות ברכה לאתר מינג-הווי. באיגרות מבעים השולחים את ברכותיהם ואת תודתם למאסטר לי הונג ג'י, מייסד הפאלון דאפא, על כל הדברים הנפלאים שקיבלו כתוצאה מתרגול בשיטת פאלון דאפא, כמו גם בני משפחתם והקהילות שלהם.

הברכות מגיעות מסינים רבים שחלקם מתרגלים את השיטה וחלקם אינם מתרגלים אותה אך נכחו לראות בנפלאותיה. הכותבים מגיעים מכל שכבות החברה ומארבע קצוות תבל.

הקישור לכתבה המקורית באנגלית

67 כתבות פורסמו באתר המינג-הווי הסיני ובכל אחת מהן עשרות איגרות ברכה שהתקבלו

להל"ן כמה דוגמאות מהאיגרות שהתקבלו:

גלויות רבות הגיעו מבסיסים צבאיים ברחבי סין

הקישור לכתבה המקורית באנגלית


איגרות שהגיעו מאנשי צבא בסין

איגרות רבות הגיעו מאנשים התומכים בפאלון גונג ושאינם מתרגלים את השיטה אך נכחו לראות את התועלת שהשיטה מביאה למתרגלים ולסביבתם. שולחי האיגרות גינו את המפלגה הקומוניסטית הסינית הרודפת את מתרגלי השיטה.

הקישור לכתבה המקורית באנגליתאיגרות ברכה שהגיעו מאנשים שאינם מתרגלים אך תומכים בפאלון דאפא

גלויות רבות הגיעו מאנשי חינוך אשר איחלו חג שמח למורה השיטה מר לי הונג ג'י

הקישור לכתבה המקורית באנגלית


גלויות שהגיעו מאנשי חינוך בברכה למורה לי הונג ג'י

אתר מינג-הווי פרסם גם גלויות ממתרגלים העצורים בכלא באופן בלתי חוקי רק משום שהם מתרגלים את שיטת הפאלון דאפא. למרות תנאי הכליאה הקשים שבם הם עוברים עינויים שלחו המתרגלים גלויות יפיפיות ודברי ברכה למר לי הונג ג'י.

הקישור לכתבה המקורית באנגלית
תמונות שהגיעו ממתרגלים העצורים באופן בלתי חוקי בסין

גלויות רבות גם הגיעו מסינים המתגוררים בכפרים מרוחקים.

הקישור לכתבה המקורית באנגלית

 
גלויות שהגיעו ממתרגלי פאלון דאפא המתגוררים בכפר

וגלויות נוספות רבות הגיעו ממתרגלים בעלי מקצועות שונים מכל רחבי סין.

הקישור לכתבה המקורית באנגלית


תמונות שהגיעו ממתרגלים בעלי מקצועות שונים