(Minghui.org)

הייתי רוצה לדון בבעיה הנוגעת לתנוחות ידיים לא נכונות בזמן שאנחנו שולחים מחשבות נכונות.

אמי ואני התחלנו לתרגל פאלון גונג ב-1996. בתחילת שנת 2014 הגיעה אמי לבקר אותי בעירי. בכל פעם ששלחנו מחשבות נכונות ביחד, גיליתי שידה הימנית נטתה בצורה רצינית למטה ולא הייתה אנכית כנדרש. לעתים קרובות הזכרתי לה לשמור על יד אנכית אבל זה לא עזר. במקום זאת זה גרם לי להסחת הדעת בזמן שליחת המחשבות, משום שכל הזמן הסתכלתי עליה.

השתמשתי בפלאפון כדי להסריט אותה בעת שהיא שולחת מחשבות נכונות. כשהצגתי לה את הווידאו, היא הייתה המומה והתפלאה כיצד היא לא הבחינה שידה לא הייתה בתנוחה הנכונה.

כששאלתי אותה אם גם בבית זה כך, היא ענתה שהיא המתרגלת היחידה באזור שלה ואין אף אחד שיכול לראות אותה עושה זאת. גם בתרגיל המדיטציה (תרגיל חמישי) ידיה לא היו כל כך יציבות. זה גרם לי להבין כמה חשוב לתרגל וללמוד יחד בקבוצה. הכוחות הישנים ינסו כל דבר כדי לעצור בעדנו מעשיית דברים בהתאם לפא, ולכן כשאנו בחברת מתרגלים עמיתים, אנו יכולים לעזור אחד לשני לזהות בעיות ולתקן אותן לאלתר.

אני מכיר מתרגל נוסף שיש לו בעיה דומה, אף על-פי שהוא מתרגל שנים רבות והיה נוכח בהרצאות של המאסטר. לפעמים ניסינו לתקן את תנוחות ידו, אבל הוא אמר שיש לו בעיה ביד עקב פציעה. לכן הוא חשב שיהיה לו קשה מאוד לתקן את תנועות ידו. אמרנו לו שכמתרגל עליו להיות בשליטה על תנועות היד שלו. הוא הסכים והשתפר קצת, אבל אותה בעיה המשיכה לחזור.

צילמנו אותו בוידיאו כשהוא שולח מחשבות נכונות ולאחר מכן הראינו לו את הסרט. הוא לא יכול היה להאמין למראה עיניו. בהסרטה הוא לא יכול היה לשמור על ידו יציבה אפילו לרגע אחד. הצענו לו שישאיר את עיניו פקוחות בעודו שולח מחשבות נכונות, כדי שיוכל לראות את ידו ולשלול את כל ההפרעות בממדים אחרים, אם הם ינסו להפריע לתנוחת ידו. הוא עשה כך והשתפר מאוד.

מתרגלת ותיקה אחרת הייתה נוהגת להירדם לעתים קרובות בזמן לימוד הפא והיה לה קשה להחזיק את ידה בצורה אנכית בעודה שולחת מחשבות נכונות. היא צילמה את עצמה עושה זאת ופקחה את עיניה כמה פעמים כדי לבדוק את תנוחת ידה. הסתבר לה שתנוחת ידה לא הייתה נכונה רוב הזמן. בתה העירה לה, "אימא כל פעם שאת פוקחת עיניים ידך בתנוחה הנכונה, אבל ברגע שאת עוצמת אותן, ידך נוטה הצידה שוב".

כשהיו לי החזקות חזקות, גם לי קרתה הבעיה הזאת במשך זמן מה. החלטתי לצלם את עצמי וחשבתי: "אני מתרגל פאלון דאפא בהיר מחשבה, הנוהג על-פי הוראותיו של המאסטר. אני אסלק כל הפרעה המנסה לעצור אותי לבצע בצורה נכונה את תנוחות הידיים".

שלחתי מחשבות נכונות עם האמונה החזקה הזאת ותנועות ידיי השתפרו מידית. הייתי נחוש לא לאפשר להפרעות כלשהן. כפי שהמאסטר אמר בפואמה שלו:

"אם המחשבות נכונות, הרוע יתמוטט" ("ממה יש לפחד?", "הונג יין II") (תרגום זמני)

ידי הפסיקה לנטות מטה, אחרי שמחשבותיי היו בהתאם לדרישות הפא.

עמיתיי המתרגלים! כשאנו מבחינים בבעיות רציניות כאלה צפות, עלינו לעזור אחד לשני לתקן זאת ולהשתפר ביחד. למדנו רבות על עקרונות הפא. המפתח הוא האם אנחנו יכולים לנהוג לפיהם.

אני מקווה שאלה שאינם משתתפים בדרך כלל בקבוצת לימוד הפא, יצלמו את עצמם בעת שהם שולחים מחשבות נכונות, יבדקו אם יש בעיות כלשהן ויסלקו את ההפרעות.