(Minghui.org)

גב' לי מעולם לא שבה לביתה אחרי שעזבה את בית דודתה ביום קיץ אחד באוגוסט 2003.

היה ברור שהמשטרה לא תעזור בחיפושים אחריה. גב' לי היא מתרגלת פאלון גונג - היא שייכת  לקבוצת אנשים הנרדפים בשל אמונתם על ידי השלטון הקומוניסטי הסיני מאז 1999. למעשה רק לפני שנה היא השתחררה אחרי מאסר של שנתיים  עקב עתירתה לממשלה המרכזית בבייג'ינג לעצור את הרדיפה האלימה.

בהיותם מודעים לדרכים הברוטאליות שהשלטון נוקט כלפי מתרגלי פאלון גונג. התייסרו בני משפחתה על היעלמותה המסתורית והיו מלאי חששות ודאגה לביטחונה ולמקום הימצאה.

כשבמארס 2006 יצאה האמת המזוויעה לאור אודות קצירת האיברים המתרחשת בסין במתרגלי פאלון גונג חיים, בני משפחתה של הגב' לי הזדעזעו והתמלאו חרדה. הם ידעו שהרשויות ביצעו בגב' לי בדיקות גופניות מקיפות בעת שנעצרה במחנה העבודה (שמעידות על כוונה להשתמש באיבריה להשתלות). המחשבה שאולי יקירתם היא אחת מאלה שנרצחו בעבור איבריהם לא הרפתה.

בחציו השני של כדור הארץ, בניו-יורק, מתרגל פאלון גונג בשם הואנג ואן-צ'ינג נמלא דאגה בשל היעלמותו של אחיו מר הואנג יונג. אחיו נעלם מדירתו שבשנחאי באפריל 2003.

"אני באמת חושש לו. אינני רוצה לחשוב עליו כעל מי שנפל קורבן לפשע כה נתעב ואכזרי של קצירת איברים. אבל, מזה שנים, למרות העזרה של האו"ם וממשלת ארה"ב בחיפוש אחריו, אינני יודע עדיין היכן הוא", אמר מר הואנג, "בפעם האחרונה שדיברנו בטלפון הוא אמר לי שהמשטרה מחפשת אותו. יותר לא שמעתי ממנו".

יעדים מרכזיים לקצירת איברים

כשמתרגלי פאלון גונג נעצרים, לעתים קרובות הם מסרבים לחשוף את שמותיהם למשטרה וזאת כדי להגן על בני משפחתם מלהפוך למטרות ברדיפה.

בשל כך הם נכנסים לקטגוריה של אנשים בריאים ששמם לא מופיע ברשומות. במדינה שבה חסרה מערכת ממוסדת לתרומת איברים, אך שיש בה ביקוש רב לאיברים להשתלה, מתרגלי הפאלון גונג האלה הפכו יעדים מרכזיים לקצור את איבריהם.

כאשר הנשיא לשעבר ג'יאנג זמין החל ברדיפת הפאלון גונג הוא נשבע "להכפיש את המוניטין שלהם, לרושש אותם מבחינה כלכלית ולמוטט אותם פיזית". הריגת מתרגלים כלואים בעבור אבריהם עולה בקנה אחד עם העיקרון השלישי של מדיניות זו.

[לפחות] 434 מתרגלים נעדרים

על פי נתונים שנאספו על ידי אתר מינג-הווי אומתו עד עתה 434 היעדרויות במהלך 15 שנות הרדיפה. לאמת פירושו להצליב מידע באופן המאשר

בשל הפיקוח ההדוק של המשטר הקומוניסטי על המידע, מאמינים שמספר זה קטן בהרבה מהמספר האמיתי של מתרגלים שנעלמו.

על פי איתן גוטמן, עיתונאי חוקר ומומחה לסין, כ-65,000  מתרגלים הוצאו להורג בעבור איברי גופם בשנת 2008.

כאשר המפלגה הקומוניסטית הכריזה  בדצמבר 2014 שהיא מפסיקה את קצירת האיברים מאסירים שהוצאו להורג, רבים רואים זאת כניסיון של המשטר לסבר את אוזנה של הביקורת הבינלאומית ולחפות על מעשי הזוועה.

רשימה של 434 מתרגלי פאלון גונג הנעדרים מפורטת במאמר המקור בסינית.