(Minghui.org)

זה היה בחודש מאי 2003. הייתי כבולה באזיקים למיטה בבית חולים בסין. שוטרים שמרו סביב השעון על המחלקה שבה שכבתי. אדם הנראה כרופא לבוש חלוק מעבדה לבן החליף דברים עם השוטר שהיה במשמרת. אוזניי קלטו רק מילים אחדות: "אין התאמה לניתוח".

שמי צאי שיו–צ'ין. אני מתרגלת פאלון דאפא מאזור לינג-שווי של העיר גואנג-אן, שבפרובינציית סצ'ואן. דנו אותי [באופן לא חוקי] לשלוש שנות עבודה בכפייה ביולי 2002 ונכלאתי במחנה עבודה בכפייה לנשים נאן-מו-סי באזור דזי-ג'ונג.

בינואר 2003 פתחתי בשביתת רעב כמחאה על העינויים הפיזיים והנפשיים. אחרי חודשיים של שביתת רעב, האכלה בכפייה ומכות תכופות מאסירים אחרים ביוזמת הסוהרים, משקלי צנח מ- 150 פאונד (כ-68 ק"ג) ל-70 פאונד(כ-32 ק"ג).

במאי 2003נחלשתי מאוד. יום אחד, בשכבי במיטה כשעיניי עצומות, שמעתי את המפקדת לי צ'י נכנסת למחלקה, היא בדקה אם אני עדיין נושמת ועזבה.

מאוחר יותר תריסר סוהרים נשאו אותי למכונית ואזקו את ידיי לשני צדי הרכב. המכונית לקחה אותי לבית חולים במחוז דזי-ג'ונג.. שוטרים שמרו על המחלקה שלי סביב השעון.

יום לאחר שהועברתי לבית החולים, סגנית ראש מחנה העבודה בכפייה יין דאן הגיעה אליי ושאלה: "האם החלטת לעבור 'טרנספורמציה' ("שינוי" - להתכחשלפאלון גונג) כשסירבתי, אמרה: "אם את לא מוכנה ל 'שינוי', תקבלי ניתוח".

מאוחר יותר באותו יום, סוהר בשם יאן ג'נג-רונג ואסיר שעזר לסוהרים בשם צאו ג'יֶה-מיי, שניהם הגיעו למחלקה שלי ושאלו את אותה שאלה, ושניהם איימו עלי שאם לא אסכים לנטוש את הפאלון דאפא מחכה לי "ניתוח".

שחזור עינויים כבולה באזיקים למיטה

שהיתי בבית החולים כחמישה ימים. אז הגיע אדם גבה קומה לבוש בחלוק מעבדה לבן שנראה רופא. הוא החליף דברים עם השוטר ששמר על המחלקה שלי. יכולתי לקלוט רק מילים אחדות "אינה מתאימה לניתוח" ו"לא כשירה". לאחר שהוא עזב האסיר צאו ג'יֶה-מייניגש אלי ואמר לי שאני בת מזל.

למחרת היום התקשרו לאחותי ממחנה העבודה בכפייה ויידעו את "משרד 610 " (המכונה "הגסטאפו הסיני") האזורי שיש לקחתני הביתה בשל מצב בריאותי.

מחשבות על פרטי האירוע התרוצצו בראשי פעמים רבות במהלך אחת עשרה השנים שחלפו. הייתי בריאה לפני שנאסרתי ואף אחרי שחרורי. אני יודעת שלא הייתה לי בעיה בריאותית כלשהי שהצריכה ניתוח.

מלבד זאת, הדרך בה נהגו בנו לא העידה שהשלטונות דואגים לבריאותנו. פעם אחד הסוהרים איים עלי באומרו "אמרת לי שהפאלון גונג ריפא את כל מחלותייך אכה בך עד שכל המחלות יחזרו אלייך" ואף הוסיף: "מספר התושבים בסין הוא כה עצום שמותם של מספר מתרגלי פאלון דאפא הוא חסר חשיבות".

שנה מאוחר יותר לאחר שהפשע הנתעב של קצירת איברים בכפייה נחשף, חדרה לתודעתי ההבנה שסביר שמה שעבר עלי היה ניסיון של מחנה העבודה בכפייה לקצור את איבריי לתעשיית ההשתלות.