(Minghui.org)

מתרגלת פאלון גונג הגב' שוּ צ'וּן-שיאה (Xu Chunxia ) בת ה-58 הלכה לעולמה ב-2 בדצמבר 2014 לאחר שהייתה עצורה בכלא באופן לא חוקי במשך שנה. שלטונות הכלא דרשו מבני משפחתה לא לפרסם את עובדת מותה. הם אף איימו על בני המשפחה בניסיון להשיג מהם את שמו של האדם שכתב מאמר אודות מצבה של גב' שו ופרסם אותו באתר מינג-הווי. הם איימו שיעצרו את בני משפחתה אם הם לא ישתפו פעולה.

גב' שו נלקחה מבית כלא לנשים ליאו-נינג לבית חולים מספר 739 בשן-יאנג. ב-27 בנובמבר 2014 כשמצבה היה אנוש. למרות מצבה ידיה היו אזוקות ורגליה כבולות.

רשויות הכלא יצרו קשר עם משפחתה כדי שיחתמו על מסמכים לשחרורה, אבל משפחתה סירבה לוותר על זכותה החוקית לנקוט בצעדים משפטיים נגד הכלא. שלטונות הכלא המשיכו לדרוש זאת והמשפחה סירבה. שני הצדדים הגיעו למבוי סתום.

ב-8 בדצמבר 2013 נעצרה גב' שו שלא כדין על הפצת לוחות שנה שכללו הסברים אודות הפאלון גונג. שישה חודשים לאחר מעצרה היא נידונה לארבע שנות מאסר בכלא, וב-26 בנובמבר 2014 היא הועברה לכלא הנשים ליאו-נינג..

בעבר עצרו את גב' שו שלא כדין במרכז המעצר מס' 1 של שן-יאנג.