(Minghui.org)

הערת עורך אתר מינג-הווי: מר לי וון-בּוֹ, איכר בן 48 המתרגל פאלון גונג, נידון פעמיים למאסר, שהסתכם בשמונה שנים, בשל דבקות באמונתו. הוא עונה מספר פעמים עד סף מוות במחנה עבודה בכפייה ובכלא. השנה, לאחר שחרורו הוא סיפר את סיפורו.

**********

שלושה ימים לאחר מעצרי ב-2 -לפברואר 2005 דנו אותי לשלוש שנות מאסר במחנה כפייה למתרגלי פאלון גונג.

במהלך שלוש השנים שהוארכו בעוד ארבעה חודשים הייתי עצור במחנה הכפייה יון-נאן מספר 2 ושם הוכיתי ועוניתי משום שלא הייתי מוכן לוותר על אמונתי. עד שחרורי ב- 21 ביוני 2008 איבדתי שש משיניי, ראייתי היטשטשה, וצלקת באורך 20 סנטימטר נותרה על רגלי השמאלית.

לעתים קרובות מחנה העבודה העביר אותי לאגפים שונים ועונתי על ידי קבוצות שונות של שומרים שניסו להכריח אותי לוותר על אמונתי. סירבתי להודות שביצעתי "פשע" בזאת שהאמנתי בעקרונות של "אמת, חמלה וסובלנות", ולכן הוכיתי על ידי השומרים מדי יום ביומו.

בנוסף למלקות, השומרים גם עינו אותי על ידי צריבות, בהקפאה, ולפעמים הונחה מרקקה ששימשה מיכל לצואה ושתן על ראשי.

פעם בזמן שהיכו אותי כשפי היה קשור, ראש האגף הוּ וון-צ'אנג אמר לשומרים."אם הוא ימות פשוט נאמר למשפחתו שהוא התאבד"

גזר דין לחמש שנות מאסר ללא הודעה למשפחה – למשפחה לא אושרו ביקורים

פחות משנה לאחר שחרורי ממחנה העבודה בכפייה, נעצרתי בשנית ב-11 במאי 2009. חמישה חודשים לאחר מכן ב- 12 לאוקטובר 2009, בית המשפט במחוז ג'ינג-נינג גזר עלי חמש שנות מאסר. משפחתי לא קיבלה הודעה על קיום המשפט. רק כאשר הם ביקרו אותי בבית המעצר הם הבינו שדנו אותי בחשאי.

ב- 4 במרץ 2010 לאחר שהועברתי לכלא מספר1 במחוז יון-נאן, רשויות הכלא לא אפשרו למשפחתי לבקר אותי. אחותי הוזהרה שתוכנס לאגף של "פיקוח קפדני" (אגף שבו העינויים חמורים במיוחד) אם תמשיך בניסיונות העיקשים שלה לראות אותי.

במהלך חמש שנות שהותי בכלא, בתי הייתה היחידה ממשפחתי שהורשתה לבקרני. ורק כשמצבי הוחמר בעקבות העינויים והייתי במצב קריטי הותר לעוד אנשים מבני המשפחה לבקר אותי.

נעול בכלוב במשך שנים

ביום הראשון שלי בכלא שומר בעט בפרצופי וגרם לפי לדמם. כדי להסתיר את החבלות שגרם לי הוא שם מסיכה על פני.

הייתי נעול בכלוב, ידיי היו כבולות באזיקים לסורגים העליונים של הכלוב, ורגליי היו כבולות לצד השני של הכלוב. אולצתי לשבת כך יומם וליל למעט כאשר אכלתי או השתמשתי בשירותים. כמה חודשים מאוחר יותר השומרים שחררו את אזיקי הרגלים. אך הותירו את ידיי כבולות באזיקים בתוך הכלוב במשך שנים.

אילוסטרציה של עינויים: נעילה בכלוב

בריאותי נהרסה

אחרי שנים כה רבות של רדיפה, בריאותי נהרסה. לעתים קרובות אני מקיא דם ויש לי דם בצואה. יום אחד, רק לאחר שאבדתי את הכרתי נלקחתי לבדיקות גופניות בכלא. הרופא בבית החולים אבחן אצלי בעיות בכבד, בקיבה ובמערכת העיכול.