(Minghui.org)

עד ראייה חשף לאחרונה שמר ואנג שיאו-ג'ונג (Wang Xiaozhong) הוכה למוות ואיבריו נקצרו ממנו.

מר ואנג נעצר באופן בלתי חוקי על ידי שוטרים מדונג-ג'יָאו (מה שנקרא כעת מחלקת המשטרה של הואה-דיאן) בערב ה-17 באוגוסט 2001. הוא הוכה למוות 13 יום לאחר מכן.

עד הראייה ראה את גופתו של מר ואנג. הוא אמר שראה שהוציאו את איבריו של מר ואנג שאזור הבטן היה חלול, ושלאורך כל גופו של מר ואנג היה חיתוך ארוך שנתפר.

שוטר שהיה שם לא העז להסתכל על הגופה. הוא הפנה את גבו ואמר: "זה נורא. אני לא אחראי לדבר הזה בכלל".

העד גם סיפר שגופתו של מר ואנג אוחסנה במקפיא גדול בבניין מבודד בבית חולים ביי-פאנג. הבניין נשכר על ידי מחלקת המשטרה של מודאן-ג'יאנג ושימש כמקום סודי לענות כלואים.

בית החולים ביי-פאנג

שני שוטרים היו מעורבים בהכאתו של מר ואנג. אחד מהם היה לאן ג'ינג-הואה (Lan Jinghua), ושמו של השני אינו ידוע. שניהם הכחישו כל אחריות אישית למותו של מר ואנג, וכל אחד מהם מטיל את האחריות על השני. תמונתו ופרטיו של השוטר לאן ג'ינג-הואה נמצאים במאמר באנגלית.

מאמרים אחרונים בנושא: רמזים לחקירה: זמן ההמתנה למציאת איברים תואמים להשתלה עדיין קצר מאוד בסין

עדות מתרגלת מסצ'ואן: כמעט הפכתי לקורבן של קצירת איברים בכפייה