(Minghui.org)

חבר הפרלמנט האירופי קלאוס בוכנר הביע תמיכה בעורכי הדין לזכויות אדם שייצגו את מתרגלי הפאלון גונג בג'יאן-סאן-ג'יאנג שבפרובינציית בהילונג-ג'יאנג. הוא הביע את תמיכתו בדף הפייסבוק שלו.מר בוכנר סיפר עוד בפייסבוק, שכתב לשלטונות סין על המקרה ודרש מהם בתוקף לשחרר את עורכי הדין ואת ארבעת המתרגלים של שיטת הפאלון גונג אשר נעצרו בורח בלתי חוקי ולדאוג לבטחונם.

הוא כתב: "מתרגלי הפאלון גונג נרדפים בשל אמונתם. אפילו עורכי הדין שלהם נרדפים ועוברים עינויים. חופש האמונה נקבע על-פי החוקה של הרפובליקה העממית של סין ויש להבטיחו למאמינים."


הוא גם פרסם את ההצהרה EU 2013 המגנה את קצירת האיברים לצד תמונתם של שבעת המתרגלים שנעצרו יחד עם עורכי הדין. ארבעה מהמתרגלים עדין כלואים. תמונה למטה: שמונת עורכי הדין לזכויות אדם המייצגים את ארבעת המתרגלים של הפאלון גונג.