(Minghui.org)

לאחרונה, לאחר שאנשים רבים בסין ניסו לגלוש באתרי אינטרנט מחוץ לסין, המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) הגבירה והחריפה את הצנזורה שלה על האינטרנט.

במשך חמישה או שישה ימים בין התאריכים 31 בדצמבר 2014 ו-5 בינואר 2015 מתרגלים באזור שלי לא יכלו לגלוש באתר Minghui.org, לא משנה באיזה תוכנות עוקפות צנזורה השתמשנו, אפילו הגרסה האחרונה של התוכנה Freegate לא אפשרה גישה לשרת.

במשך 15 שנה, מאז החלה הרדיפה, למרות שהושקעה כמות משאבים אדירה בצנזורת האינטרנט, לעתים נדירות הצליחה המק"ס לחסום את אתר Minghui.org. אם כך איך היא הצליחה הפעם לחסום את אתר Minghui.org, ונוסף לכך לכל כך הרבה ימים? כמתרגלי פאלון דאפא אנחנו מאמינים שכל דבר שקורה, קורה עקב סיבה כלשהי, וזו בוודאי מיוחסת למצב הטיפוח שלנו. להלן הרהוריי בקשר לנושא זה.

בעת שהרדיפה השתוללה ביותר, המתרגלים העריכו כל חומר שהצליחו להוריד מאתר Minghui.org. באותו עת למתרגלים מועטים הייתה נגישות לאתר Minghui.org. אתרי ייצור חומרי הבהרת אמת רבים בקרבת בייג'ינג הסתמכו על מתרגלים מבייג'נג שיורידו תוכן מ- Minghui.orgויצרבו אותו עבורם על תקליטורים.

עם פיתוח תוכנות עוקפות צנזורה, הגישה ל-Minghui.org נעשתה קלה עבור המתרגלים. מאז רוב המתרגלים יכלו לגלוש לאתר מביתם, וליצר בעצמם את חומרי הבהרת האמת. אך מתרגלים אחדים הפסיקו להעריך את הזדמנות הנגישות לאתר Minghui.org. כשהם גולשים באינטרנט, במקום זאת הם מבלים זמן רב בקריאת חדשות על סין מאתרים בחו"ל (מחוץ לסין, המת').

לפי דעתי המנטליות הכוללת של מתרגלי דאפא היא הסיבה המהותית לחסימת האינטרנט שארעה לאחרונה. באותו אופן הכוחות הישנים הפעילו את המפלגה הקומוניסטית להשמיד ספרי דאפא בהשתמשם בתירוץ שמתרגלים אחדים לא העריכו את ספרי הדאפא. התוכנות שלנו עוקפות הצנזורה פותחו בעבודה קשה וזמן יקר של מתרגלים רבים מעבר לים, כדי לעזור לנו בטיפוח ואימות הפא ולא כדי לקרוא את החדשות באינטרנט.

טלוויזייתNTD הוקמה כדי להציע הצלה לישויות חיות. למרות זאת מתרגלים רבים צופים בדרמות קוריאניות ותכניות בידור אחרות בערוץ של NTD. זהו בזבוז זמן ומשאבים.

המאסטר אמר:

"זו הסיבה שאומרים שלטפח כל הזמן כאילו רק התחלת לטפח, זה לבטח יביא להשגת הדרגה האולטימטיבית שלך." ("לימוד הפא בוועידת הפא הבין-לאומית של 2009 בניו-יורק רבתי")

מדוע שלא נטפח את עצמנו כפי שטפחנו כשהתחלנו לטפח? לדעתי אנחנו לא מעריכים את הדאפא ואת יחסינו הגורליים באותה מידה שעשינו זאת פעם.

במשך חמש שנים נמנעו ממני ספרי הדאפא בעת שהייתי עצור בכלא. כשבסופו של דבר הייתי מסוגל לקרוא ספרים אלקטרוניים שמתרגל עמית מסר לי בחשאי בבית הסוהר, קראתי כל חודש תריסר פעמים את כל הספר "ג'ואן פאלון" וכמו כן ספרי דאפא אחרים. חשתי בר מזל שיכולתי סוף סוף לקרוא את ספרי הדאפא! ניצלתי כל רגע אפשרי לקרוא בהם. במשך התקופה של כמה שנים שהייתי בבית הכלא קראתי את הספר "ג'ואן פאלון" 216 פעמים ואת כתבי המאסטר האחרים מעל 1000 פעמים. לכמה מהמתרגלים העמיתים לא היו ספרים אלקטרוניים. הם באמת העריכו את כתבי המאסטר המועתקים ידנית.

לאחר שחרורם מהכלא אחדים מהמתרגלים אינם מעריכים מספיק את ספרי הדאפא. לא הייתה בי אותה התלהבות שהייתה לי פעם בלימוד הפא. היה עלי להרהר בטיפוח שלי עצמי.

בסופו של דבר מצאתי את הסיבה למה לא טיפחתי כפי שטיפחתי בתחילת הטיפוח. נחלשתי בהערכת הדאפא בעקביות. נכשלתי בשמירה על אותה התלהבות יום לאחר יום.

מתרגלים עמיתים בואו ונעריך את הדאפא ואת הטיפוח שלנו ולא לתת אף פעם לכוחות הישנים לנצל איזה שהם פרצות.

כל הכתוב הן הבנותיי המוגבלות. אנא הצביעו על כל מה שאינו הולם.