(Minghui.org)

ב-17 ביולי 2014 התקיימה עצרת על חלקת הדשא המערבי של הקפיטול האמריקני לציון 15 שנות רדיפה נגד הפאלון גונג. מר וואנג ג'י-יואן דיבר בעצרת בשם הארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג (WOIPFG) שבראשו הוא עומד. הוא הזהיר שכל הפושעים ברדיפה נגד הפאלון גונג יובאו לדין.

וואנג הזהיר את מנתחי ההשתלות בסין המשתתפים בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים: "אתם יודעים שמספר גדול של אנשים נרצחים בעבור איבריהם לפי-ביקוש; אתם יודעים שהם מתרגלי פאלון גונג. אז עליכם לדעת את תוצאות הפשעים האלה".

מר וואנג ציין שארגון ה-WOIPFG  עורך רשימה של אנשים החשודים בהשתתפות בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג ויפרסם רשימה זו בקרוב.

 

מר וואנג ג'י-יואן מנהל WOIPFG בעצרת לציון 15 שנות רדיפה נגד הפאלון גונג

הפושעים יימצאו אחראים למעשיהם  

עד ה-1 ביולי 2014 פרסם ה-WOIPFG יותר מ-5,000 הודעות חקירה ו-251 דוחות חקירה. הדוחות מכילים יותר מ- 5,300 פריטי ראיות, המעידות על אופיו של רצח-העם השיטתי של המשטר הקומוניסטי הסיני ברדיפה שהוא מנהל נגד הפאלון גונג.

מר וואנג הצהיר גם שרשימת החשודים של ה-WOIPFG כוללת 6,016 ארגונים ו-12,555 יחידים המשתייכים לוועדות המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), לוועדה הפוליטית משפטית – (PLAC) ול"משרדי 610" בדרגים שונים, וכן משרדי ביטחון ציבורי, משרדי התביעה, בתי דין, בתי כלא ומחנות עבודה בכפייה.

הוא הוסיף שהרשימה "מתעדכנת באופן קבוע ונמסרת לגופים אחראיים שונים כגון, סוכנויות ממשלה, גופים משפטיים, כלי תקשורת ובתי משפט בין-לאומיים, כדי לסייע בהליכים המשפטיים נגד חשודים בכל רחבי העולם".

"אין מקום להסתתר בו"

לדבריו של וואנג, ארגון WOIPFG מאתר בכירים במק"ס המשתתפים באופן פעיל ברדיפה נגד הפאלון גונג. כשבכירים אלה עוזבים את גבולות סין, הארגון יכול "לאתר אותם ולסייע לקורבנות ולעורכי דין בין-לאומיים להתחיל בהליכים משפטיים נגד חשודים אלה".

כדי להדגים את יעילות השיטה, התייחס וואנג לדוגמאות של בכירים שהוגשו נגדם צווים משפטיים בזמן שהותם בחו"ל, כמו: ראש צוות ההנהגה לטיפול בנושאי פאלון גונג באקדמיה הסינית למדעים; יושב ראש המפלגה לשעבר בפרובינציית ג'י-לין; מנהל משרד לחינוך מחדש דרך עבודה בגואנג-דונג; וחבר הוועדה המתמדת של הפוליטביורו שהיה שר התעמולה בעבר.

"עשו את הדבר הנכון"

וואנג סיכם את דבריו ואמר: " WOIPFG קורא לממשלות של כל המדינות לפעול מיידית, ולארגונים ולאנשים לחקור ביסודיות את פשעי המק"ס נגד האנושות".

מר וואנג דחק באלה הלוקחים חלק ברדיפה: "עשו את הדבר הנכון כדי לכפר על מעשיכם", והציע להם לדווח על ההתעללות במתרגלי פאלון גונג הכלואים באופן בלתי חוקי בסין ולהביא זאת לידיעת הציבור.

הוא הזהיר: "התירוץ של 'פעלנו על-פי הוראות' אינו יכול להצדיק את פעולותיכם. בדיוק כמו במשפטי נירנברג... כל מי שהשתתף יצטרך לקבל את האחריות על עצמו".