(Minghui.org)

ב-11 בדצמבר 2014 חתמו 361 עורכי דין על הצהרה משותפת, כשהם מגנים את המשטרה על שעצרה את עמיתם, עורך הדין ג'אנג קֶה-קֶה. עורך הדין נעצר על שהגן על מתרגל פאלון גונג בבית הדין.

במשפט שנערך בבית הדין המחוזי שי-אן בליאו-יואן שבג'י-לין נתבעו 6 מתרגלי פאלון גונג על הדבקת סטיקרים החושפים את הרדיפה.

כשהגן על לקוחו, התעלם עורך הדין ג'אנג מאזהרתו של השופט לא להגן על המתרגל. במקום זאת הבהיר מר ג'אנג שזוהי הזכות של לקוחו להאמין בהפצת מידע לגבי הפאלון גונג, זכות המבוססת בחוקה.

בשל ההגנה החזקה שסיפק מר ג'אנג למתרגל, אחד המושבעים קם וקילל אותו והשופט נעל את השימוע. שישה שוטרים ערכו חיפוש על גופו של מר ג'אנג ועצרו אותו.

סגן-מנהל משרד ביטחון הפנים של טאי-אן פנה לעורך הדין ושאל כיצד הוא מעז בכלל לכפור באשמת לקוחו.

החדשות על מעצרו של עורך הדין ג'אנג נפוצו במהירות בכל הרשתות החברתיות. כמה עורכי דין ואקטיביסטים שלחו מיד הודעות טקסט לסגן-המנהל הנ"ל כשהם מגנים אותו על הפרה בוטה של החוק בתוך אולם בית הדין. הם דרשו שישחרר לאלתר את מר ג'אנג.

אחד החתומים על הגינוי, עורך הדין טאנג ג'י-טיאן אמר: "מה לא בסדר בעורך דין המגן על לקוחו על בסיס החוק? אני מאוכזב כל כך לראות שבית הדין הפך במה לפעולות מבישות כאלה. כיצד אתם יכולים לטעון עדיין שאתם סוכנות לאכיפת החוק?"

עורך הדין ג'אנג ליי העיר שזו בושה שדבר כזה קורה.

ההצהרה ברשת של עורכי הדין זכתה מיד לתמיכה של יותר מ-300 עורכי דין.

אחרי 6 שעות של מעצר בלתי חוקי, שוחרר לבסוף עורך הדין ג'אנג. עם שחרורו הגיש תביעה נגד המשטרה ובית הדין על מעצר וכליאה בלתי חוקיים.