(Minghui.org)

מאמרים קודמים בנושא בעברית (בסוף המאמר יש גם רשימת הפניות למאמרים באנגלית עם ברכות נוספות):

אלפי ברכות לשנה החדשה הגיעו לאתר מינג-הווי עבור מאסטר לי הונג-ג'י מאנשים מכל שכבות החברה בסין וברחבי העולם

מתרגלים של פאלון דאפא (פאלון גונג) מכל המקצועות בסין מברכים את מאסטר לי הונג-ג'י בשנה טובה

מתרגלי פאלון דאפא מהאזורים הבאים מאחלים למאסטר הנכבד שנה טובה ומאושרת: סן פרנציסקו שבקליפורניה; לוס אנג'לס; סאקראמנטו רבתי; פניקס שבאריזונה.

איחולים הגיעו גם ממתרגלים המבהירים את העובדות על הרדיפה מול הקונסוליה הסינית בלוס אנג'לס; מתרגלים המבהירים את העובדות על הרדיפה בריף הדייגים בסן פרנציסקו; שלושה מתרגלי פאלון דאפא צעירים מסן פרנציסקו; ארבעה בני משפחה של מתרגל פאלון דאפא; מתרגלים מפליזאנטון; מתרגלים המהווים קבוצת לימוד-פא בסן ראמון שבאזור המפרץ של סן פרנציסקו; שלושה דורות של בני משפחה של מתרגל מסן פרנציסקו.


ברכות נוספות ניתן לקרוא במאמרים האלה:

GREETINGS ~

GREETINGS ~

מאמרים קשורים