(Minghui.org)

עם מנויו לתפקידו החדש, הכריז ראש עיריית טאיפיי, ד"ר קו וון ג'ה על כוונתו החד משמעית להגן על מתרגלי הפאלון גונג. ראש העיר אף התריע במפקד מחוז סין-יי שאם לא ישכיל להגן על מתרגלי הפאלוון גונג, יפטרו מתפקידו.

פנייתו של ראש העיר אל מפקד המשטרה נעשתה בעקבות גילויי אלימות בלתי פוסקים של חברי "ארגון פטריוטיות קונצנטרית" כלפי מתרגלי הפאלון גונג בטאיפיי, שלנוכחם המשטרה אינה מגיבה.

ראש עיריית טאיפי ד"ר קו וון ג'ה (שני משמאל)

 הארגון שהוקם ב-1993 ידוע גם בשם "ארגון הברית הפטריוטית" והוא דוגל באיחוד של טייוואן עם סין הקומוניסטית.

הארגון מניף דגלים של הרפובליקה העממית של סין, משתמש במגאפונים ופועל מידי יום באלימות מילולית ופיסית להפצת התעמולה שלו, ומאז שנת 2013 הפך למטרד של ממש עבור תושבי טאיפיי ושל באי מרכז העסקים טאיפיי 101. הארגון מתנקל במיוחד למתרגלי הפאלון גונג.

לנוכח התנהגותם הפרועה של חבריו, המשטרה יושבת בחיבוק ידיים. עובדה זו מעוררת את החשד על קיומו של קשר אפשרי בין הארגון לכוחות הריגול הסיניים, אולם טרם נמצאו ראיות חותכות לסברה זו.

ג'אנג סיו-יה (באדום) חברה בארגון הברית הפטריוטית תוקפת את גב' צאי, תיירת מצ'י-אי סיטי ב-27 בדצמבר 2013

 הארגון מצוי ברשימה של עשרת "האנשים הרעים לשנת 2014" ונגד אחדים מחבריו מתנהל משפט.

רבים מתושבי טאי פיי הביעו את תמיכתם הנלהבת בהחלטתו של ראש העיר להפסיק את מעשי האלימות ואת ההתנקלויות של חבריו למתרגלי הפאלון גונג.