(Minghui.org)

סוברים שמתרגל פאלון דאפא מר יואֶה ליאנג-גֶ'ן הורעל ב"מרכז לשטיפת מוח" בסמים שפגעו במערכת העצבים המרכזית בגופו. לאחר שחרורו מהמרכז הוא סבל מאמנזיה (אובדן זיכרון), היו לו בעיות בקואורדינציה והוא לא שלט בצרכיו. הוא נפטר ב-16 בדצמבר 2014 והוא בן 68.

מר יואֶה ליאנג-גֶ'ן

כשמר יואֶה ואשתו יצאו לקניות ב 12 בנובמבר 2011 הם נעצרו בידי קצינים מ"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") שהמתינו מחוץ לביתם. בני הזוג נלקחו ל"מרכז לשטיפת מוח" המחוזי בלינג–לינג.

הפרטים בקשר למה שעוללו למר יואֶה ב"מרכז לשטיפת מוח "מועטים. מר יואה שהיה בריא לפני כן, החל לחוות אבדן זיכרון במרכז. הוא אפילו לא מצא את דרכו לשירותים ומצבו הלך והחמיר כל הזמן.

לאחר שחרורו היו לו בעיות בקואורדינציה ולעתים קרובות הוא התמוטט. הוא לא שלט בצרכיו והתקשה ללכת ואז נעשה מרותק למיטה. הוא הלך לעולמו ב- 16 בדצמבר אחרי שלוש שנות סבל.

אתר מינג- הווי פרסם דוחות רבים אודות מתרגלים שהורעלו בחומרים רעילים במרכזים ל"שטיפת מוח" ("חינוך מחדש"). זה נעשה לעתים קרובות למתרגלים שמסרבים לוותר על תרגול בפאלון דאפא. הסמים הופכים מתרגל הנחוש באמונתו לחסר יכולת לתרגל או לשלוט בתנועותיו.


מר יואה לאחר שחרורו מהמרכז לשטיפת מוח

מר יואֶה היה גמלאי של הבנק המחוזי לחקלאות במחוז לינג-לינג. הוא החל לתרגל פאלון דאפא ב- 1995. אשתו ובנו החלו לתרגל משנוכחו לראות את השיפור בבריאותו.

השלטון הקומוניסטי הסיני החל את דיכוי מתרגלי הפאלון דאפא ב-20 ביולי 1999. מר יואה פנה פעמים רבות לשלטונות בקשר לזכות לתרגל פאלון דאפא. הוא נעצר ונכלא.

שוטרים מ"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") הטרידו את מר יואה ובזזו את ביתו בשנת 2000

מר יואה ואשתו נאלצו לעזוב את ביתם כדי להימנע מהמשך הרדיפה.

"משרד 610" חיפש אותם, פרסם והפיץ את פרטיהם ברשימות נעדרים. הוצע פרס של 5,000 יואן תמורת מידע על מקום הימצאם ופרס של 50,000 יואן על איתורם.

המשרד הפעיל לחץ גם על המעסיקים וגם על ילדיו. בנו הבכור ובתו פוטרו מעבודתם כתוצאה מכך.

מר יואה ואשתו חזרו לביתם בשנת 2008 ו"משרד 610" הטרידם לעתים קרובות.

מר יואֶה יאנג-דונג בנו של מר יואה נשלח לתשע שנות מאסר בשנת 2002 על שהדפיס חומר הסברה אודות הרדיפה של מתרגלי פאלון דאפא.