(Minghui.org)

שבעה מתרגלי פאלון גונג שנעצרו לפני שנתיים שוחררו לאחר שמתרגלים עמיתים תמכו והבהירו את העובדות לרשויות, שיתפו פעולה ביחד ושלחו מכתבים למחלקות שונות ברשות להסביר מהו פאלון גונג ומהי הרדיפה.

שלושה מתרגלים שוחררו לאחר חמישה ימים.

המתרגלים המשיכו לשתף פעולה כגוף אחד וכתוצאה מכך שוחררו עוד שני מתרגלים.

שני מתרגלים נותרו עדיין במעצר, והרשויות תכננו לגזור עליהם עונשי מאסר ארוכים בכלא והם הוחזקו בבידוד. המתרגלים דנו במצב והחליטו לשכור עורך דין מבייג'ינג וביקשו ממנו לכפור באשמה של המתרגלים בבית הדין.

אחד המתרגלים שבני משפחתו עובדים במחלקת המשטרה התעקש שישכרו עורך דין מקומי ויודו באשמה כדי לקצר את תקופת המאסר.

המתרגלים ערכו דיון ביניהם והגיעו למסקנה שהודאה באשמה היא להודות שהם עשו משהו רע. הם המשיכו להבהיר אמת לרשויות לגבי הפאלון גונג.

המתרגלים שוחררו לאחר שעורך הדין כפר באשמה

במהלך הישיבה הראשונה במשפט הגן עורך הדין מבייג'ינג בצורה פעלה על לקוחותיו בזמן שעורך הדין שמונה על ידי משרד המשפטים המקומי להגן עליהם, לא אמר הרבה.

בשתי הישיבות הבאות לא נקבע גזר דין לשני המתרגלים, וכך המתרגלים עמיתים יכלו להמשיך במאמציהם להבהיר את העובדות לגבי הפאלון גונג והרדיפה.

שלחנו מכתב למנהל משרד המשפטים המקומי ולעורך הדין המקומי עצמו, כדי להסביר את הרדיפה. אחד המתרגלים שלח בדואר מכתב לעורך הדין המקומי, כדי להניא אותו מלהודות באשמה בתמורה לגזר דין קל יותר.

במהלך הישיבה הרביעית, כפר עורך הדין המקומי באשמה. פקידי בית הדין הודיעו שתתקבל החלטה תוך 3 ימים על ידי פנל של 9 שופטים.

לאחר שקראנו באתר מינג-הווי על עורך דין שהגן על מתרגלים באופן מבריק, הדפסנו את המאמר ושלחנו אותו לתשעת השופטים.

פאנל השופטים החליט לשחרר את המתרגלים.