(Minghui.org)

ב-24 באוגוסט שלח הסנטור האמריקני ג'וני איזקסון (Johnny Isakson) מכתב למחלקת המדינה לגבי חוסר הוודאות לגבי בטחונה של ליו יואה-ליי, אחותה של תושבת אטלנטה גב' ליו יואה-לונג. גב' ליו חילקה חומרי פאלון גונג בקרבת תחנת הרכבת התחתית בעיר גואנג-ג'ואו בפרובינציית גואנג-דונג, סין. המשטרה עצרה אותה ומחזיקה בה במרכז המעצרים בעיר. בני משפחתה לא הורשו לבקר אותה והם חושדים שהיא עומדת בפני עינויים ושטיפת מוח.

ג'וליה פריפילד (Julia Frifield), בכירה במחלקת המדינה האמריקנית השיבה לסנטור האמריקני במכתב שבו הביעה דאגה מהיחס של הממשלה הסינית למתרגלי הפאלון גונג.

פריפילד, המכהנת כעוזרת מזכיר משרד המשפטים כתבה במכתבה מיום ה-4 בספטמבר: "העלינו את נושא הרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג במהלך השיחות שהתקיימו בנושא זכויות אדם בין ארה"ב לסין שהסתיימו החודש".

על-פי המכתב, מאז 1999 מגדיר מזכיר המדינה את סין בהתאם לחוק הבין-לאומי לחופש דת, כ"מדינה מעוררת דאגה במיוחד", עקב הפרה חמורה במיוחד של חופש דת. "היחס של ממשלת [סין] כלפי מתרגלי הפאלון גונג סוקר בהרחבה בדו"ח השנתי של מחלקת המדינה העוסק בחופש דת בין-לאומי", כתבה פריפילד.

"נמשיך להביע את דאגתנו לגבי היחס הכללי כלפי מתרגלי פאלון גונג, כמו גם לגבי מקרים אינדיווידואליים ולקרוא לממשל הסיני לכבד את זכויות האדם האוניברסליות של כל האנשים בסין, בהתאם למחויבויותיה של סין לזכויות אדם בין-לאומיות", כתבה פריפילד. "ארה"ב מאמינה בתקיפות שההגנה על זכויות אדם ובכלל זה על חופש דת, היא קריטית לשגשוגה של סין, לביטחונה וליציבותה".

מכתבו של הסנטור ג'וני איזקסון

מכתב התשובה של עוזרת מזכירת משרד המשפטים ג'וליה פריפילד לסנטור איזקסון בנוגע למתרגלת הכלואה ליו יואה-ליי