(Minghui.org)

מאות תלמידים ומוריהם התאספו בחצר בית הספר באינדונזיה כדי ללמוד ולבצע את תרגילי שיטת פאלון דאפא.


בבוקר של ה-5 בספטמבר התקבצו יותר מארבע מאות תלמידים ומוריהם ובצעו את תרגילי שיטת פאלון דאפא


תלמידים מבית הספר הסמוך התבוננות והצטרפו גם לעשות את התרגילים


למאמר המקורי באנגלית