(Minghui.org)

אלפי מתרגלי פאלון גונג מכל רחבי העולם התאספו ביחד למצעד גדול בלוס אנג'לס ב-15 באוקטובר. זה היה אחד מהאירועים המרכזיים שהתקיימו יחד עם ועידת הפאלון דאפא השנתית לשיתוף התנסויות של מערב ארה"ב.

המצעד שבראשו התזמורת השמימית הצועדת התחיל מבניין העירייה של לוס אנג'לס והסתיים בכיכר פרשינג בדאון טאון. המצעד פרש את סיפור הפאלון גונג (פאלון דאפא), החל מהופעתה והפצתה של השיטה בעולם הרחב ועד לרדיפה האכזרית בסין והמאמצים לסיים את הזוועות המתרחשות שם.

אחד הנושאים החדשים שנוספו לצעדה השנה הבליטו את התנופה הנוכחית להעמדת ג'יאנג דזה-מין לדין צדק. יותר מ-180,000 מתרגלים הגישו תביעות משפטיות נגד ג'יאנג, הדיקטטור לשעבר, שפתח ב-1999 ברדיפה נגד הפאלון גונג.


המצעד הגדול של הפאלון גונג בלוס אנג'לס ב-15 באוקטובר מדגים את השקט והשלווה של הפאלון גונג ומנגד חושף את הרדיפה האכזרית המתנהלת נגד השיטה בסין

עובדי משרדים בדאון טאון של לוס אנג'לס יצאו מעבודתם החוצה לצפות במצעד

צופים רבים התלהבו והביעו תמיכה במתרגלים. פרטים במאמר המקור באנגלית: Los Angeles: Falun Gong March Emanates Compassion, Calls for Support