(Minghui.org)

אדם מהולנד ששמו ליו הונג-צ'אנג (刘洪昌) מציג את עצמו כמתרגל של פאלון גונג. הוא אינו משתף פעולה עם אגודת הדאפא המקומית. בתירוץ של יצירת קשר עם משרדי ממשלה הוא מתקשר למתרגלים באזורים אחרים, כולל אוסטרליה, ניו זילנד וטייוואן. ממתרגלים רבים הוא ביקש תרומה כספית, והוא מבזבז את הכספים האלה בשהייה במלונות יוקרה. יתרה מזאת, הוא הציג התנהגות לא הגונה כלפי מתרגלות רבות. אלה לא פעולות של מתרגל פאלון גונג. הוא אפילו טען, בשם משפחתו של המאסטר, טענות כוזבות כאילו הפאלון גונג יקים מדינה בעתיד, ושהארגון ללא כוונת רווח שליו הונג-צ'אנג הקים הוא כדי לשלוט בפוליטיקה האירופית, וכיו"ב.

http://www.minghui.org/mh/article_images/2015-10-10-liuhongchang.jpegהאדם בהולנד המציג את עצמו כליו הונג-צ'אנג וטוען כי הוא מתרגל פאלון דאפא

מעתה ואילך כל המתרגלים צריכים להיות זהירים לגבי האדם הזה ולא ליפול לשקרים שלו. מתרגלים יכולים גם לדרוש שהוא יחזיר למתרגלים את הכספים שהוא חייב להם. אנחנו גם מבקשים מממשלות ברחבי העולם לשים לב לליו הונג-צ'אנג, שייתכן שיש לו מניעים נסתרים ומסוכנים.

אגודת הדאפא 3 באוקטובר 2015