(Minghui.org)

לאחרונה הגישו 182,000 מתרגלי פאלון גונג תביעות נגד מנהיגה לשעבר של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ג'יאנג דזה-מין.

חבר המועצה המחוקקת של ניו סאות'-וויילס, דיוויד שוברידג' (David Shoebridge), ציין בראיון לכתבינו את תרומת התביעות הללו למערכת המשפטית הסינית, המאפשרת כיום את קיומן ואת הבאתן לבית המשפט. מר שוברידג' שיבח את אומץ לבם של התובעים הנחשפים בשמם המלא, כמו גם את אומץ ליבם של עורכי דין ותומכים העוזרים להם ומייצגים אותם.

מר דיוויד שוברידג', חבר המועצה המחוקקת של ניו סאות'-וויילס

כחבר המועצה המחוקקת, עורך דין, ולשעבר חבר בוועדה המתמדת של חוק ומשפט בניו סאות'-וויילס, תומך מר שוברידג' בתביעות המשפטיות נגד ג'יאנג. הוא אמר בראיון: "אני חושב שזה חשוב למערכת המשפט הסינית לאפשר לתביעות האלה להגיע למשפט ולהגיע לשימוע ממשי וגזירת דין הוגנת. אני חושב שלאפשר לתביעות האלה להגיע למשפט יהיה מבחן למערכת החוק הסינית ולבשלות שלה".

בשמעו על מתרגלים בסין המגישים תביעות משפטיות בשמם האמיתי, אמר מר שוברידג': "לא רק שאני מציין לשבח את אומץ לבם של אלה שפנו בשמם באופן גלוי, אלא גם את אומץ לבם של עורכי הדין והתומכים שעוזרים להם ומייצגים אותם. גם עורכי הדין וגם האנשים האלה עומדים לנוכח איום בסנקציות ופעולות תגמול חמורות למדי מצד הממשל. עלינו לשבח את אומץ ליבם ולאחל להם להצליח במשימה שלהם".

בנוגע לעורכי דין בחו"ל המסייעים למתרגלי פאלון גונג בתביעותיהם אמר מר שוברידג': "אני חושב שעלינו לשתף פעולה עם עורכי דין לזכויות אדם בסין, כמו גם במשטרים אחרים. עלינו לשתף פעולה, לדאוג להם למשאבים ולהעניק להם תמיכה. מפני שבסופו של דבר, אנו חיים על אותו כוכב ויש לכבד את זכויות האדם בסין באותה מידה שבה מכבדים את זכויות אדם באוסטרליה".