(Minghui.org)

קבלתי העתק של מאמר המאסטר "על אודות הדאפא" במאי 2015.

כשקראתי אותו שוב ושוב, פיתחתי הבנה עמוקה הרבה יותר של הפא ושל הקוסמוס, ושל תפיסתם של בני האדם את העולם.

למידת "על אודות הדאפא" בעל-פה עזרה לי להבין אמיתות חדשות של הפא ברמות שונות.

לדוגמה, מתרגלת עמיתה סיפרה לי לאחרונה שמתרגלת אחרת סובלת מקארמת מחלה ממושכת. היא הציעה שנבקר אותה ונעודד אותה להתגבר על המצוקה.

המתרגלת נראתה שמחה מאוד לקבל את פנינו. לאחר ששוחחנו איתה במשך כמה שעות, היא אמרה: "הביקור שלכן היה ממש בזמן. זה עזר לי בדרכים רבות. אני מרגישה הרבה יותר טוב!"

שמחנו לשמוע שמצבה השתפר, אף על פי שלא הצלחנו למצוא את שורש הסיבה למצוקה שלה.

שבועיים לאחר מכן, מתרגלת אמרה לי שהמתרגלת עם קארמת המחלה התלוננה באוזניה שלא מצא חן בעיניה שלא הודענו לה מראש שאנחנו רוצות לבקר אותה. ואז היא הוסיפה: " עכשיו מצבה החמיר".

ניסיתי להתגונן, "הלכנו לשם לעודד אותה ולתקן כל חוסר הבנה שאולי הייתה לה. כמתרגלי דאפא, זה נורמלי שמתרגל נתקל בכל מיני הפרעות". כך הבנתי בהתחלה את העניין, וזה הראה בבירור שנכשלתי בלהסתכל פנימה.

שיתפתי את הבנתי את המצב בלימוד הפא הקבוצתי, ואמרתי: "כל מתרגל נמצא ברמה שונה ויש לו הבנה שונה של הפא. אז שיתוף עם מתרגלים שעוברים קשיים יביא באופן טבעי לתוצאות שונות". זו הייתה הבנתי השנייה את המצב לאחרי שקראתי עוד ועוד את "על אודות הדאפא", וזה הראה שאני עדיין מנסה למצוא תירוצים לעצמי.

כשנשאלתי על זה כמה ימים מאוחר יותר, אמרתי: "מעתה ואילך, תחת נסיבות דומות, אשאל מראש אם זה בסדר לבוא לביקור. לא התחשבנו כל כך בפעם הקודמת. בבקשה מסרו לה את התנצלותי". סוף סוף הודיתי בטעותי: שהתעלמתי מהנקודה החשובה ביותר – לחשוב תחילה על האחר.

לאחר שקראתי עוד את "על אודות הדאפא", הבנתי שבנוסף עלינו לשלול את התכנונים של הכוחות הישנים, כולל ניסיונותיהם ליצור מרחק בין מתרגלים.

אני יודעת באופן אוטומטי מה לעשות

עכשיו אני יודעת באופן אוטומטי כשמגיע הזמן לשלוח מחשבות נכונות, ללמוד את הפא, לתרגל ולעזור לאנשים לפרוש מהמק"ס ומהארגונים המסונפים לה. בנוסף, אני מוצאת שקל לי יותר לנהל את זמני לעשות היטב את שלושת הדברים.

זה מרגיש כאילו המאסטר התקין מין מכניזם בתוכי, המקל עלי להיטמע בפא.

"על אודות הדאפא" של המאסטר מרומם את הבנתנו את הפא, עוזר לנו לסלק את ההפרעות של הכוחות הישנים, ועוזר למתרגלים במסעם לקראת אלוהִיות.