(Minghui.org)

לאחרונה הביעו מספר חברי קונגרס את תמיכתם בתביעותיהם של מתרגלי פאלון גונג נגד הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין. בראיונות שנערכו עמם הדגישו חברי הקונגרס שג'יאנג והמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) חייבים לשאת באחריות על פשעיהם. חברי הקונגרס גינו את ערכאות המשפט הסיניות על ההטרדות והמעצרים המופעלים נגד מגישי התביעות נגד ג'יאנג.

חבר הקונגרס דנה רוהרבאצ'ר: ארה"ב חייבת לגנות את ההתנכלות למתרגלי פאלון גונג התובעים את ג'יאנג

חבר הקונגרס דנה רוהרבאצ'ר

במהלך ריאיון שנערך ב-27 באוקטובר אמר חבר הקונגרס דנה רוהרבאצ'ר (Dana Rohrabacher), שהוא תומך בתביעות המשפטיות של המתרגלים בסין נגד ג'יאנג. ג'יאנג והמק"ס חייבים לשאת באחריות על פשעיהם.

הוא ציין שמשטר המק"ס הוא המוביל בהפרת זכויות אדם ושהוא מבצע פשעים רבים. המק"ס מדכאת חופש דת ורודפת את הפאלון גונג, את הנוצרים וקבוצות אתניות אחרות. ארה"ב אינה יכולה להסכים עם גרסת המק"ס לחופש הדת.

הוא הביע דאגה לנוכח ההטרדות של מתרגלים התובעים את ג'יאנג בסין וכליאתם, ואמר שעל סין לשים קץ לתופעה, ובמקרה שלא תפעל להפסקתה, על ארה"ב לגנות את הפגיעות ולעזור לקורבנות.

חבר הקונגרס רוברט פיטנג'ר: הפסיקו את ההתנכלויות למתרגלים התובעים את ג'יאנג לדין

במהלך ריאיון ל"אפוק טיימס" ב-5 בנובמבר 2015, אמר חבר הקונגרס רוברט פיטנג'ר (Robert Pittenger), שהוא תומך בתביעה המשפטית נגד ג'יאנג. הוא גינה את התנכלות המק"ס למתרגלים התובעים את ג'יאנג ואמר: "התנכלות מעין זאת חייבת להיפסק".

חבר הקונגרס רוברט פיטנג'ר

פיטנג'ר אמר, שלכל אחד צריך להיות חופש הבעה וחופש אמונה.

כ- 200,000 מתרגלי פאלון גונג הגישו תביעות פליליות נגד ג'יאנג בסין וכ-1,000 מבין התובעים הוטרדו ונעצרו. פיטנג'ר אמר, שההתנכלות היא מעשה מוטעה ורע ושיש לכבד את אמונתם של בני-האדם.

לסיום אמר: "עלינו להשמיע את קולנו למען אלה המבקשים חופש. איננו יכולים לשתוק".

חברת ועדת ארה"ב לחופש דת בין-לאומי (USCIRF): הרדיפה נגד הפאלון גונג אינה חוקית

ד"ר קתרין לנטוס סווט, לשעבר יו"ר USCIRF

בראיון שנערך ב-27 באוקטובר עם חברת הקונגרס ד"ר קתרין לנטוס סווט (Katrina Lantos Swett), לשעבר יו"ר USCIRF, היא הביעה את דאגתה לנוכח ההתנכלות למתרגלי הפאלון גונג התובעים את ג'יאנג.

בריאיון אמרה: "אני מודאגת מאוד מהרדיפה נגד הפאלון גונג. הקבוצה של הפאלון גונג פועלת למען החירויות והערכים האנושיים הבסיסיים ביותר". היא המשיכה ואמרה שמצער ביותר שמתרגלי פאלון גונג סובלים מרדיפה אכזרית.

עוד אמרה כי היא תומכת בתביעות המשפטיות נגד ג'יאנג. לדבריה, מדינות מערביות צריכות להביע בקול את תמיכתן בקבוצת הפאלון גונג כמכלול ובאסירי מצפון כבודדים. היא אמרה שהייתה רוצה לקבל את רשימת המתרגלים הכלואים והביעה תקווה שחלקם יאומצו על ידי "פרויקט הגנה על החופש" שהושק בשיתופם של ועדת טום לנטוס ואמנסטי אינטרנשיונל, פרויקט אשר הועלה וקודם בקונגרס.

היא קראה לשים קץ להתנכלות הרשמיתשל המשטר למתרגלים ולרדיפתם. כל עוד המק"ס רומסת את זכויות האזרחים המעוגנות בחוקה ומפרה אמנות בין-לאומיות שהיא חתומה עליהן, סין אינה יכולה להפוך למדינה כבירה.

רקע

ב-1999 ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, עקף את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מהמתרגלים עוברים עינויים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה ולהמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

בהנחייתו האישית, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, להרוס אותם כלכלית ולהרוס אותם פיזית".

לאחרונה התיר החוק הסיני לאזרחים להגיש תביעות פליליות. מתרגלי הפאלון גונג מנצלים כיום את זכותם להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר. המתרגלים התובעים את ג'יאנג לדין, עוברים הטרדות והצקות ונעצרים באזורים מסויימים בסין. מסע הנקמה נגד התובעים היא חלק מהרדיפה הממושכת.