(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג וו שו-הואה בת 68 ממחוז הואי-אן בהה-ביי נעצרה ונכלאה מספר פעמים במחנות עבודה בכפייה בשל היותה מתרגלת פאלון גונג. בהיותה כלואה עברה עינויים באלות מחשמלות ובשיטות עינויים נוספות.

מעצר, כליאה ועינויים

לאחר שהחלה הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999 נסעה גב' וו לבייג'ינג לעתור למען הזכות לתרגל. היא נעצרה בכיכר טיאננמן בדצמבר 2000 והועברה חזרה למחוז מגוריה.

במשך 10 ימים החזיקו אותה במרכז מעצרים. היא שוחררה רק אחרי שמשפחתה שילמה קנס של יותר מ- 1,500 יואן. אולם השוטרים המשיכו להטריד אותה גם לאחר מכן.

המשטרה ניסתה לעצור אותה בפעם השנייה ביולי 2002 בעודה אוכלת עם נכדה ארוחת ערב בבית. היא הצליחה לברוח מהדלת האחורית והתחבאה בגבעות מאחורי הכפר במשך כל הלילה בו נערכו חיפושים אחריה.

כדי להימנע מהטרדות נוספות, עזבה גב' וו את ביתה ונעשתה חסרת בית.

בספטמבר 2002, כשביקרה את בתה במחוז שואן-הואה, חתנה הלשין עליה למשטרה. היא נעצרה והוחזרה למחוז מגוריה הואי-אן.

היא נכלאה במרכז המעצרים במחוז למשך 45 יום. לאחר מכן גזרו עליה 3 שנים במחנה העבודה בכפייה גאו-יאנג, שם עונתה בצורה חמורה.

במחנה העבודה בכפייה הורו לה לחתום על הצהרה בה היא מוותרת על הפאלון גונג. כשסירבה, סטר אחד הסוהרים על פניה כל כך חזק, שראשה הסתחרר ואוזניה צלצלו. הסוהר בעט ברגליה והכה בה בחזה.

ערב אחד בעונת החורף הוציאו אותה לשדה פתוח לבושה בבגד קל בלבד. שני סוהרים קשרו אותה לאדמה והחלו לחשמל אותה באלות מחשמלות, תוך שהם צועקים עליה לוותר על הפאלון גונג. כששוב סירבה, הם בעטו בה בתורנות, סטרו על פניה וחשמלו את ראשה, ידיה ורגליה.

הסוהרים עינו אותה מ-21:00 בערב ועד 5:00 בבוקר. פניה התעוותו והושחתו ללא הכר וסביב קרסוליה נוצרו כוויות מאלות מחשמלות.

מאוחר יותר כלאו אותה במעצר מבודד והמשיכו לענות אותה לאחר שסירבה לוותר על אמונתה בפאלון גונג. הם הטיחו את ראשה בקיר, משכו בשערותיה בעודם מחשמלים אותה בו בזמן בשתי אלות מחשמלות.

הסוהרים הפילו אותה לרצפה חלצו את נעליה והחלו לחשמל את רגליה ידיה וצווארה.

אחר צהריים אחד לקחו אותה לאחד החדרים וקשרו אותה לטבעת מתכת ברצפה. חוטי חשמל נקשרו סביב בהונות רגליה. את החוטים חיברו למקור כוח, וגב' וו איבדה את הכרתה כבר מהשוק החשמלי הראשון.

לאחר מכן איימו הסוהרים לנעוץ מסמרים ברגליה אם תמשיך לסרב לוותר על אמונתה. כשאמרה להם שהיא מעדיפה למות מאשר לוותר על הפאלון גונג, משום שאין כל רע בכך לנסות להיות אדם טוב על-פי עקרונות השיטה, הם הפסיקו לענות אותה.

הפאלון גונג הביא אותה להיות בריאה ומתחשבת באחרים

גב' וו סבלה ממחלות רבות לפני שהחלה לתרגל פאלון גונג ובכללן דלקות בכבד, בקיבה ובפרקים, כאבי ראש כרוניים והפרעות עצביות.

ידה לא השיגה לממן טיפולים או לקנות תרופות. לפעמים חלק עמה חמיה בתרופות שלו כדי לעזור לה לשכך את הכאבים. בעלה לא גילה אהדה כלפיה והתייחס אליה בקשיחות.

במארס 1997 היא החלה לתרגל פאלון גונג. היא הלכה על-פי עקרונות של אמת-חמלה-סובלנות וניסתה להתחשב תמיד באחרים קודם כל. כל תסמיני המחלות שלה נעלמו מיד לאחר שהחלה לתרגל.