(Minghui.org)

עברו 4 חודשים מאז פורסם מאמרו של המאסטר "על אודות הדאפא" ("לון יו"). ככל שאני יודעת יש מתרגלים שלא למדו אותו בעל-פה. הם אמרו שזה קשה. גם אני חשתי כך כשהתחלתי. אבל אז מיד עברה מחשבה במוחי: "עליי ללמוד זאת בעל-פה לא משנה כמה זה קשה, מפני שזה חלק מהטיפוח שלי.

התחלתי להעתיק את "על אודות הדאפא". אחרי שהעתקתי אותו 24 פעמים, התחלתי לכתוב אותו מהזיכרון, פעם או פעמיים ביום. אחרי הפעם ה-54, התחלתי לשנן אותו 3 או 4 פעמים ביום. לבסוף, נראה שהדף כולו נחרט במוחי. השינון שלי נראה ממש כמו קריאה מתוך תמונה במוחי.

מדוע אני מדגישה כל כך את הלימוד בעל-פה של "על אודות הדאפא"? ברגע שהתחלתי לקרוא אותו, הייתה לי הרגשה שהמאסטר דוחף את תלמידי הדאפא, ואותי בכללם, לקראת רמות גבוהות יותר ויותר. החלטתי לעזור לישויות החיות בגוף הקוסמי שלי להיטמע היטב בדאפא ולהגיע לרמות הנדרשות מהן.

במהלך הזמן בו העתקתי את "על אודות הדאפא", היו יומיים בהם היו לי קונפליקטים עם בני משפחתי, מה שגרם לי להרגיש שנעשה לי עוול.

כל מיני רגשות אנושיים התעוררו, כאילו לא טיפחתי עצמי היטב. אולם הבנתי שהמאסטר עוזר לי שוב לנקות את גופי. אמנם שחררתי את ההחזקות האלה, אך הן לא נעלמו לגמרי. כשהבנתי זאת, העניינים במשפחתי התהפכו לכיוון חיובי. עברתי את המבחן הזה.

אני מודה למאסטר על ההצלה שלו. אני אתקדם יותר במרץ.