(Minghui.org)

בה בעת שמספר התביעות המשפטיות נגד ג'יאנג מגיע ליותר מ-180,000, הוא מחוויר בהשוואה לעומת המספר הריאלי של מתרגלי פאלון גונג הנרדפים ישירות על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

העובדה שמתרגלים רבים כנראה אינם חשים בדחיפות לתבוע את ג'יאנג לדין, מזכירה לי את מה שהמאסטר אִפשר לי לראות בממדים אחרים לפני שנים רבות.

אני זוכר שראיתי בור זבל ענק תחת השמים הכחולים הבהירים. אנשים מכל צבעי הקשת ובכללם מתרגלי פאלון גונג, נהנו להם בתוך הבור שהתייבש כבר. הם לבשו בגדים מגואלים בצואה, אבל נראה שלרובם לא היה אכפת כלל.

מתרגלים רבים פטפטו זה עם זה. אני, אף על פי שרוב הזמן הייתי עסוק בניקיון עצמי, עשיתי גם כן בסופו של דבר הפסקה והצטרפתי לאחרים בשיחותיהם.

פתאום הרעים קול מחוץ לבור והבהיל אותי. הסתכלתי מעלה וראיתי את המאסטר מביט בי בפנים חמורות סבר. ידעתי מיד שעשיתי טעות כשהפסקתי את עבודת הניקוי העצמי שלי. הבנתי באותו הרגע שעליי למהר ושאינני יכול לבזבז אפילו דקה יקרה אחת.

כשהתמונה שוב התבהרה לנגד עיניי, הייתי המום איך אנשים המשיכו להיעלם עד שרק כמה נותרו לקראת הסוף. היה מפחיד לראות את הבור, שהיה צפוף בהתחלה, הולך ומצטמצם לחלל כמעט ריק.

מדאיג אותי שמתרגלים רבים שסבלו רדיפה ישירה לא עשו את חלקם לחשוף את הפשעים שביצע המנהיג הסיני לשעבר. אלה הם סוג המתרגלים הפטפטניים שראיתי בסצנה שהזכרתי למעלה.

ההבחנה שלי היא שלמתרגלים האלה יש אובססיה לתהילה, לרגשנות ולאינטרס חומרי בעולם האנושי ושהם מתייחסים לפא ולטיפוח כמשהו לא מציאותי ולא מתקבל על הדעת.

הייתי רוצה להזכיר לעמיתיי המתרגלים לא ליפול קורבן לפיתויים בעולם האנושי. אולי אנו חשים שעשינו רק הפסקה לרגע מהטיפוח, עם זאת, שנים רבות חלפו להן בממד בעל זמן אחר.

המאסטר אמר לנו:

"הסבל של אינספור השנים הוא למען הפעם האחת הזו" ("הונג יין III", "רק למען הפעם האחת הזאת")

אני מאיץ בעמיתיי המתרגלים לזכור את השבועות שלהם שנשבעו לפני מאות מיליוני שנים. ירדנו לעולם האנושי כדי לסייע למאסטר בתיקון הפא. האם אנו באמת רוצים שכל המאמצים שלנו יסתיימו לשווא ברגע האחרון?

בשום אופן אינני כותב את המאמר הזה כדי לאמת את עצמי. אני מקווה שבשיתוף של מה שראיתי בממדים אחרים, כולם מבינים את הרצינות וכובד הראש של הטיפוח שלנו.