(Minghui.org)

עשיתי טעות כשרציתי להצטרף למק"ס

לבית חולים ביי-מנג הוקצו כמה טפסי בקשה לחברות במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). למרות מאמצי בית החולים, לא היו מספיק מועמדים המבקשים להצטרף.

בית החולים גילה שאחד הרופאים ביקש 10 שנים קודם לכן להצטרף למפלגה. כשפנו אליו, דחה הרופא את ההצעה באמרו: "לפני 10 שנים הייתי צעיר ועשיתי את הטעות לבקש להצטרף למק"ס. אבל עכשיו אני מבוגר יותר וחכם יותר, כך שהחלטתי לא להצטרף".

"פאלון גונג אינו כת. ודאו שאתם יודעים את ההבדל"

אחד מפקידי המחוז הגיע לביקור באחד הכפרים ומזכיר הכפר יצא עמו לסיור בסביבה. הם הגיעו לביתו של מתרגל פאלון גונג בשעה שהתקיים שם לימוד קבוצתי של מתרגלים. פקיד המחוז אמר שמאחר שהם עסוקים הוא לא יפריע להם. מזכיר הכפר הבין את המסר, ולפני שהלך אמר למתרגלים שהוא יגן עליהם.

במהלך ישיבה של רשות הכפר בנוכחות פקיד המחוז, אמר אחד הבכירים שיש יותר מדי פעילויות של פאלון גונג במקום. פקיד המחוז נעמד על רגליו ואמר: "פאלון גונג זה פאלון גונג והוא איננו כת. וודאו שאתם יודעים את ההבדל. פשוט המשיכו בישיבה".