(Minghui.org)

בעיר ג'י-שי שבפרובינציית היילונג-ג'יאנג נעצרו תוך 3 ימים, 12 תושבים, על שהגישו תביעות פליליות נגד הדיקטטור הסיני לשעבר, ג'יאנג דזה-מין, שיזם והנחה את הרדיפה נגד הפאלון גונג. עד לכתיבת המאמר, 7 עדיין כלואים.

רשויות ג'י-שי פועלות נגד מתרגלים המגישים תביעות נגד ג'יאנג

רשויות מקומיות פרסמו ביוני השנה הוראה שעל כל משרדי הדואר לשמור עותק של התביעות המשפטיות שנשלחו על ידי מתרגלי פאלון גונג, לשימוש המשטרה.

תחנות משטרה הודיעו ל-60 מתרגלים על דרישה לחתום עד ה-20 בנובמבר על מסמך מוכן של המשטרה, בו הם "מתחרטים על טעותם" לתבוע את ג'יאנג, ומתנכרים לפאלון גונג.

מתרגלים רבים סירבו לשתף פעולה. אי לכך פתחה המשטרה בגל מעצרים חדש שנמשך מה-16 עד ה-19 בנובמבר. 12 מתרגלים נעצרו.

מעצר מתרגלים ב-16 בנובמבר

המתרגלת  טאנג שו-פנג, בת 51, מהעיירה ליו-מאו במחוז הנג-שאן, נעצרה על ידי שוטרים. מקום הימצאה אינו ידוע. למחרת הגיעו השוטרים לביתה והפכו את המקום. נכדה בן החמש עליו שמרה, בוכה כל יום מגעגועים.

המתרגלות ליו צ'אנג-ג'י, וואנג שיו-ג'ן ושיה יו-שיאנג ממחוז הנג-שאן נעצרו ב-16 בנובמבר אחר הצהריים. הודעה על מעצרן למשך 10 ימים נמסרה למשפחותיהן.

מתרגלת נוספת  בשם מיי נעצרה באותו היום ונשלחה למרכז מעצרים. היא שוחררה מאוחר יותר.

מעצר מתרגלים ב-17 בנובמבר

המתרגל וו באו-קו ממחוז די-דאו נעצר בבוקר ה-17 בנובמבר בביתו. כשהגיעה אשתו לתחנת המשטרה שעה לאחר מכן, לברר מתי ישחררו אותו, עצרו גם אותה ושלחו אותה למרכז מעצרים. שניהם שוחררו מאוחר יותר.

המתרגלת יו שו-צ'ינג מהעיירה הונג-צ'י במחוז הנג-שאן נעצרה כשנסעה באוטובוס בבוקר ה-17 בנובמבר ונשלחה למרכז המעצרים בעיר ג'י-שי. מאוחר יותר ערכו חיפוש וביזה בביתה והחרימו את ספרי הפאלון גונג שלה ואת הטלפון הנייד.

מעצר מתרגלים ב-19 בנובמבר

שלושת המתרגלות: סון אי-הואה. אמה, והמתרגלת וואנג פנג-ג'י נעצרו ונלקחו למרכז מעצרים. גב' ג'ינג שוחררה.

המתרגל וואנג באו-גווי ממחוז ג'י-גואן נעצר בסביבות אותו הזמן. הוא נעצר לחצי שעה בתחנת המשטרה ושוחרר.