(Minghui.org)

ב-5 בדצמבר נערך משפטה של מתרגלת הפאלון גונג גב' ג'או יונג-ג'יֵה (Zhao Yongjie), בבית הדין המחוזי שינג-אן, ללא ייצוג משפטי וללא נוכחות בני משפחה וחברים. אישורים לצפות במשפט לא היו זמינים, מפני שבית הדין דאג למלא את המושבים באנשי ועדות שכונה שונות (המשמשות כסניפי מפלגה בכל מקום מגורים).

ב-25 ביולי השנה נעצרה גב' ג'או עקב תרגול והפצת מידע על הפאלון גונג. כשאמה בת ה-70 דרשה מ"משרד 610" לשחררה, עצרו אף אותה למשך יום אחד.

"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") בשיתוף עם נשיא בית הדין לחצו על גב' גאו לפטר את שני עורכי דינה ומנעו מהם גישה למסמכי התיק שלה. כדי ללחוץ עליה, הביאו את בעלה ובנה לבקר אותה, ואיימו לעשות לה צרות במקום העבודה אם תסרב.

למרות שבנה התעקש שלא תפטר את עורכי הדין, היססה גב' ג'או מפני שדאגה שיקיריה לא יופללו אף הם. בסופו של דבר היא נכנעה ללחץ וחתמה על מסמך המסיים את החוזה שלה לייצוג משפטי.

תומכים לא מורשים להיכנס לאולם בית המשפט

כשבני המשפחה הגיעו למשפט ב-5 בדצמבר 2014, נאמר להם שאין יותר מקום באולם. להפתעתם הם ראו נציגי ועדות שכונה (המשמשות כסניפי מפלגה בכל מקום) מגיעים ונכנסים בחופשיות לאולם.

יצא להם לשמוע כמה מנציגי הוועדות האלה מספרים שהם קיבלו את ההזמנה כדי למלא את האולם באופן כזה שלא יישאר מקום לבני המשפחה של גב' ג'או.

אנשי "משרד 610" הסתובבו כדי לזהות מתרגלי פאלון גונג בין אלו שהגיעו ולא יכלו להיכנס לאולם. כשבני המשפחה ותומכים שהגיעו למשפט הלכו להתחמם בכניסה לעירייה הסמוכה לאולם המשפט, אחד מהעוקבים הלך אחריהם כדי להמשיך לעקוב אחר מעשיהם.