(Minghui.org)

כל שנה לקראת ראש השנה הסינית החדשה אתר מינג-הווי מקבל עשרות אלפי גלויות ברכה ואיחולים למאסטר לי, מייסד שיטת הטיפוח-תרגול הפאלון דאפא (פאלון גונג). מתרגלים של השיטה, בני משפחותיהם, עמיתיהם לעבודה וחבריהם – כולם מביעים הוקרה והכרת תודה למאסטר לי הונג-ג'י על שיטת הטיפוח הנפלאה. אגרות הברכה הזורמות מכל פינה של העולם מעידות עד כמה הפאלון גונג מתורגל ומקבל תמיכה בכל העולם, ועד כמה מוקירים את השיטה ואת מייסדה.

http://greetings.minghui.org/mh/article_images/2015-2-5-502010758735p7_01.jpg

הרבה אנשים שאינם מתרגלים אך נתקלו בטוב של השיטה, וכאלה שנחשפו לזוועות הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין, מביעים את רחשי לבם והוקרתם על התועלת והחיוביות שהשיטה הביאה להם או לסביבתם.

http://greetings.minghui.org/mh/article_images/2015-2-2-502020539660p7_01.jpg

במיוחד ראויה לציון הכמות העצומה של האיחולים המגיעים מתוך סין עצמה. עשרות מיליוני מתרגלים של השיטה בסין, ואנשים מכל שכבות החברה והמקצועות בסין, מביעים כבוד והערכה לשיטה ולמאסטר לי הונג-ג'י. מספר מתרגלי השיטה בסין לא פחת חרף ידה האכזרית של המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס) הרודפת אותם ללא הרף וללא רחמים.

הכמות העצומה של האיחולים מסין המגיעה לאתר מינג-הווי עוקפת את "חומת האש הגדולה", כלומר את צנזורת האינטרנט ומשטרת האינטרנט של המשטר בסין, המיועדים במיוחד כדי לנטר ולמנוע כל תנועה וכל תקשורת אינטרנט של מתרגלי פאלון גונג שבתוך סין.

אתר מינג-הווי שמח לאחל גם כן ראש שנה סיני שמח למאסטר לי ולכל קוראינו ברחבי העולם.

להלן מקבץ של גלויות ברכה שהגיעו מתעשיות שונות וממשרדים שונים בסין המפורטים במאמר המקור. למטה יש רשימת הפניות למאמרי ברכות נוספים שהתפרסמו באתר ב-15 וב-16 בפברואר 2015.

Greetings ~ February 15, 2015

▪ Supporters of Falun Dafa Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

▪ New Falun Dafa Practitioners Wish Revered Master a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners in the Military Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (21 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from the Chinese Education System Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Rural China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners Illegally Detained in China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (18 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (26 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Shanghai Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Tianjin Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Chongqing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Qiqihar City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Qingdao City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (26 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Jinzhou City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (30 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Weifang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Chengdu City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (27 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Dalian City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Baoding City Respectfully Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (20 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Shaanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (20 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Gansu Province Respectfully Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Hunan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (27 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Zhejiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Henan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (29 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Jiangsu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (28 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Anhui Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (21 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (29 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Inner Mongolia Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (27 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners from Yunnan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Greetings ~ February 16, 2015

Well-wishers the World Over Send New Year's Greetings to Honor Master Li Hongzhi

Professionals in Various Industries Wish Master Li a Happy Chinese New Year

Falun Dafa Practitioners in Various Industries Wish Master a Happy Chinese New Year

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Education System Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (48 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Rural China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Rural China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (29 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chongqing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shijiazhuang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Weifang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chengdu City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tianjin Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Baoding City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiamusi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanghai Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shijiazhuang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shenyang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Zhangjiakou City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Langfang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangzhou City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Daqing City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiamusi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (30 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiangsu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (29 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiangsu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (29 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Daqing City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hunan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Henan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiangsu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (31 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Yunnan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)

Young Falun Dafa Practitioners in China Respectfully Wish Revered Master a Happy Chinese New Year (24 greetings)

Young Practitioners Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (20 Greetings)

Young Practitioners Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Chinese New Year (22 Greetings)