(Minghui.org)

המבורג, העיר השנייה בגודלה בגרמניה ושנחאי שבסין הן ערים תאומות. אבל היחס שלה כלפי מתרגלי פאלון גונג שונה לחלוטין. בשנחאי רודפים מתרגלי פאלון גונג ובהמבורג פועלים לשחרור מתרגלים הכלואים בשנחאי.

גב' יה ג'ו-לאן בת 67, לשעבר מהנדסת תחנת רדיו, נעצרה ב-9 בדצמבר 2014 על ידי משטרת שנחאי. בתה וחתנה הגרים בהמבורג פנו לבכירים בעיר לבקשת עזרה. ראה פרטים במאמר (באנגלית).

גב' קתרינה פגבאנק, יו"ר רשימת מפלגת הירוקים האלטרנטיבית (GAL) כתבה מכתבים לקונסוליה הסינית בהמבורג ולמשרד העניינים הבין-לאומיים בהמבורג בקריאה לשחרר את גב' יה.

קתרינה פגבאנק יו"ר מפלגת הירוקים האלטרנטיבית מהמבורג, בקריאה לשחרר מתרגלת פאלון גונג העצורה בסין בשל אמונתה

גב' פגבאנק כתבה במכתבה ליאנג הווי-צ'ון, הקונסול הסיני בהמבורג: "אני כותבת אליך מפני שהיתי רוצה להסב את תשומת לבך למעצרה של גב' יו-לאן יה בשנחאי ב-9 בדצמבר 2014. לדברי משפחתה, אין סיבה למעצרה, לפיכך אני מבקשת ממך לחקור בעניין. מאחר שלגב' יה קרובי משפחה בהמבורג, העזרה שלך תתרום לשיפור היחסים בין המבורג לשנחאי".

מכתבה של קתרינה פגבאנק יו"ר מפלגת הירוקים האלטרנטיבית מהמבורג, לקונסול הכללי של סין בהמבורג ליאנג האי-צ'ון

במכתבה לוולפגאנג שמידט במשרד לעניינים בין-לאומיים בהמבורג, כתבה גב' פגבאנק: "מר ג'ואו יה-קה יידע אותי ב-31 בינואר 2015 שחמותו גב' יה ג'ו-לאן נעצרה ב-9 בדצמבר 2014 בשנחאי. לדברי מר ג'ואו השוטרים עצרו את גב' יה מבלי לספק סיבה למעצרה. ייתכן שזה קשור לכך שהיא מתרגלת פאלון גונג. מר ג'ואו גר בהמבורג והוא מבקש עזרה. אנא עזור לשחרר את גב' יה, מפני שהמבורג ושנחאי הן ערים תאומות".

מכתבה של גב' פגבאנק למר וולפגאנג שמידט במשרד לעניינים בין-לאומיים בהמבורג

גב' יה נעצרה ב-9 בדצמבר 2014 על ידי משטרת צ'אנג-פנג. היא הוחזקה במרכז המעצרים של מחוז פו-טואו. משפחתה קיבלה את צו המעצר ממשרד התביעה המחוזי בפו-טואו ב-9 בינואר, בטענה שהיא מעורבת בפעילויות של פאלון גונג ונאשמת ב"סיכול של אכיפת החוק", האשמה שגרתית בה מאשימים מתרגלי פאלון גונג.

בעלה של גב' יה ביקש לבקר אותה שלוש פעמים, אך בקשתו נשללה בכל פעם. בתה, יה שיאו-ג'ון ובעלה צלצלו למשרד התביעה ולתחנות משטרה, אולם לא נענו. "פאלון גונג היא אמונה המלמדת אדם להפוך טוב יותר. איך זה יכול להיות דבר רע או 'חבלה באכיפת החוק'? שאלה יה שיאו-ג'ון, ואמרה שאינה מבינה מדוע אמה נעצרה. "לא קיבלתי הסברים לאף אחת מהשאלות האלה".