(Minghui.org)

נהניתי מהשינה שלי ממש, וישנתי עד תשע שעות כל לילה. הייתי ישן כאשר הייתי מודאג, ישן כשהייתי מאוכזב, וישן כשהייתי מדוכא. ישנתי גם אחרי שסיימתי את ביצוע התרגילים בבוקר.

אם לא הייתי ישן את שעות השינה הרגילות שלי, זה היה כמו עינוי. זה הפריע לי, אבל לא נראה שיכולתי לסלק את ההחזקה הזאת.

יום אחד כאשר ישנתי שמעתי קול אומר שקשה לטפל בי ושאני לא מקשיב להיגיון. לפתע נזכרתי במה שהמאסטר אמר: (מתוך "הוראת הפא באי לאן-טאו", "ג'ואן פאלון כרך 2" – תרגום לא רשמי):

"אם הם נדרו שהם יטפחו שוב בתקופת החיים הבאה שלהם, אז אם הם לא הצליחו בטיפוח בתקופת החיים הזאת, הפעולה הזאת עזרה להם ליצור קשר משפחתי קארמתי בתקופת החיים הבאה. אולי הם היו ממשיכים את הטיפוח שלהם באותה שיטת-טיפוח בחיים הבאים, וייתכן מאוד שזה היה מוביל לקשר משפחתי קארמתי שנועד לטיפוח. אם אדם נודר נדר כזה, אז לאחר שהוא יתגלגל מחדש הוא לא יהיה תחת פיקוחן של אלוהויות ארציות של רמות נמוכות, וזה יבטיח שהוא ייוולד לתוך משפחה שתאפשר את הטיפוח שלו. וכך שוב תהיה לו הזדמנות לטפח"

התעוררתי לכך שאני לא תחת השגחתן של אלוהויות מתוך שלושת העולמות, אפילו אם לא אצליח בטיפוח שלי.

האלוהות האחראית לנמנום ולעייפות היא מתוך שלושת העולמות, אז אמרתי לה: "הקשיבי, אלוהות, אני מתרגל ויש לי מאסטר. אנא זיכרי ש'פאלון דאפא הוא טוב! אמת-חמלה-סובלנות הם טובים!' ואז יהיה לך עתיד בהיר. את יכולה לגרום לשוטרים לישון כך שלא ירדפו מתרגלים של פאלון גונג. מעתה ואילך, אני הוא המחליט אם אני ישן או לא. את לא יכולה לכפות עליי".

אני עכשיו הולך למיטה רק לאחר שליחת מחשבות נכונות של חצות, ואני קם ב-4:30 בבוקר לבצע את התרגילים, ולא ישן יותר במהלך היום. אני יכול לקרוא במאמרי המאסטר ללא הפרעה. זה מקור לאושר להיות חרוץ ולהתקדם במרץ בטיפוח.