(Minghui.org)

מתרגלי הפאלון גונג מר יו ג'ין-גואנג ואשתו זכו למבקר בלתי צפוי, ראש "משרד 610" של העיר שיאן-נינג. הבכיר, יאו שיונג, הביא להם כמה מצרכי מכולת.

בשיחתו ניסה יאו לשכנע את הזוג לתת עדות כוזבת שתפליל מתרגלת פאלון גונג בשם טאו שי-ג'ן. מצרכי המכולת הובאו כשוחד.

הגב' טאו, שאותה ניסה להפליל, היא אישה בת כשישים. היא נעצרה באופן לא חוקי ב-8 באוגוסט 2014 ונלקחה למרכז לשטיפת מוח בוו-האן, שם כבר היו עצורים שישה מתרגלים נוספים. השישה שוחררו לאחר מכן, אבל הגב' טאו הושארה שם חודשיים שבהם נרדפה, ואחר כך הועברה למרכז מעצר.

המשטרה הוציאה צו מאסר נגד גב' טאו רק ב-12 בנובמבר, והגישה את התיק למשרד התביעה. אבל משרד התביעה החזיר את התיק למשטרה עם הערה שאין ראיות מספיקות.

אבל "משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו הסיני") והמשטרה המשיכו להטריד ולאיים על ששת המתרגלים שהיו עצורים איתה. הם לחצו על המתרגלים האלה לתת עדויות כוזבות שישמשו כ"ראיות" נגד גב' טאו. כל השישה סירבו.

לפיכך ניסו המשטרה ו"משרד 610" למצוא אחרים שיתנו עדות כוזבת נגדה. והם ממשיכים להחזיק אותה עצורה במרכז המעצר של שיאן-נינג.

במאמר באנגלית ניתן לראות את שמות מבצעי הפרות החוק המתוארות כאן, תפקידיהם, ומספרי הטלפון שלהם.