(Minghui.org)

האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" הודיעה היום שהיא החלה בקבלת פניות של מועמדים, וכי מבחני קבלה (אודישנים) יתחילו ב-15 במאי 2015. המועמדים חייבים לתרגל פאלון דאפא, או להיות ממשפחה של מתרגלים ולשאוף ללמוד את השיטה. יילקחו בחשבון גם מועמדים שיש להם כוונה להיעשות מתרגלים של פאלון דאפא.

דרישות:

התלמידים צריכים להיות בגיל 13-15 ובעלי גובה של 1.76 מ' לפחות. התלמידות צריכות להיות בגיל 12-14 ובגובה של 1.66 מ' לפחות. רגליהם של התלמידים והתלמידות חייבות להיות ארוכות ב-10 ס"מ לפחות מחלק גופם העליון. כל התלמידים צריכים להיות בריאים. כל מועמד צריך לצרף קורות חיים, ניסיון מקצועי, וניסיון טיפוח אישי או של המשפחה. קורות החיים צריכים לכלול את שם המועמד, תאריך הלידה, הגובה, המשקל, כתובת הבית, כתובת אימייל, ומספר טלפון. המועמדים מסין צריכים לספק כתובת אימייל של שָרָת אינטרנט הנמצא מחוץ לסין.

הצילומים צריכים להיות עדכניים מהחודש האחרון ויכללו:

צילום חזיתי של כל הגוף, צילום מהצד של כל הגוף בעמידה, צילום של החלק האחורי של כל הגוף בעמידה, צילום של ביצוע שפאגאט וביצוע גשר בבגדי ריקוד או התעמלות. המצלם צריך לבצע את הצילומים בכריעה על ברכיו כך שיוכל לשקף באופן מדויק את המאפיינים הפיזיים של המועמד.

כדי שהבקשה תתקבל רשמית, צריך לצרף את כל החומר המבוקש ביחד עם הפנייה. הודעה על התאמה ראשונית תינתן בדרך כלל תוך שבועיים מקבלת הפנייה יחד עם תאריכים לאודישנים. במקרה שחסר חומר נדרש או שהמועמד לא עבר את הסקירה הראשונית, הוא לא יקבל מענה אישי.

המועמדים יכולים להגיש את מועמדותם באמצעות האינטרנט, והאקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" של ניו יורק תארגן את האודישנים.

טלפון 845-551-7104. אימייל לפניות מחוץ לסין: admission@feitianacademy.org אימייל לפניות מתוך סין: feitian@minghui.org

האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" 30 בינואר 2015