(Minghui.org)

אישה משנחאי נעצרה ב-1 בפברואר השנה לאחר שזומנה לתחנת המשטרה בתואנה של "תאונת דרכים". המשטרה העבירה אותה למרכז המעצרים פנג-שיאן שם היא עצורה עד היום.

בני משפחתה של גב' שיו ג'יו-יו הודאגו מאוד כשהבינו את התרמית שנקטה המשטרה כדי להביא למעצרה. אחרי הכול זאת לא הפעם הראשונה שהיא הושמה מאחורי סורג ובריח בגלל היותה מתרגלת פאלון גונג. הפאלון גונג היא שיטת טיפוח רוחנית שנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית בסין מאז שנת 1999.

בני המשפחה שאלו את ראש אגף ביטחון הפנים וואן-יון (Wan Yun) אם יוכלו למנות עורך דין מטעמם, אך נאמר להם כי המקרים של מתרגלי פאלון גונג הם "שונים" וכל עורך דין שישכרו לא יורשה לבקר את הלקוח (אם הוא מתרגל של השיטה).

בני משפחתה של גב' שיו חזרו בשנית למרכז המעצרים המחוזי בפנג-שיאן ב-26 בפברואר בתקווה לקבל מידע נוסף, אך ללא הצלחה. בקשתם להיפגש עם מנהל המחלקה נדחתה גם כן על הסף. כמפלט אחרון בתה של הגב' שיו נעמדה בכניסה למחלקת המשטרה בפנג-שיאן ומחתה כשהיא זועקת: "עצרתם את אמי באופן בלתי חוקי ואני דורשת את שחרורה''.

זמן קצר לאחר מכן הגיעה ניידת משטרה כדי לעצור אותם. אחיה ספג פגיעה בעין במהלך מאבקו להימלט. האח והאחות נעצרו בתחנת המשטרה ג'יאנג-האי ושוחררו רק בתום חקירה.

גב' שיו ג'ין-יו החלה לתרגל פאלון גונג בשנת 1996 וכתוצאה מכך התאוששה ממחלתה. היות שסירבה לוותר על אמונתה בפאלון גונג היא נעצרה בעבר במרכז לשטיפת מוח סונג-ג'אנג למשך חודש.

שמות המעורבים בפשעי אלו מפורטים במאמר באנגלית.