(Minghui.org)

אני רוצה לשתף איך התגברתי על תחושות של ישנוניות ועייפות.

מלימוד הפא הבנתי שההחזקה לשינה נוצרת אחרי הלידה. זוהי החזקה של בן אנוש רגיל ולא משהו שמתרגלים צריכים להיות קשורים אליו. אז החלטתי להיפטר ממנה.

לאורך הזמן השתמשתי בשיטות של אנשים רגילים כדי להתגבר על ההחזקה הזאת. ניסיתי בכל כוחי לא להירדם כשהרגשתי מנומנם, אבל לפעמים נרדמתי מיד כשנשכבתי. לפעמים הייתי אומר לעצמי שלא אהיה מסוגל לעשות את שלושת הדברים היטב אם לא אשן מספיק. ידעתי שהמצב שבו הייתי לא התאים לדרישות הפא, אבל לא הצלחתי להיפטר מההחזקה.

הבנתי שאין עליי להמשיך להיות כך יותר, אז החלטתי לפתור את הבעיה.

קודם כל קמתי ב-03:40 לפנות בוקר וביצעתי את התרגילים. עשיתי את כל חמשת התרגילים מבלי לעצור. אימצתי לעצמי את ההרגל לקום מוקדם כל יום ולבצע את התרגילים עד סופם. בנוסף, הגדלתי את משך הזמן של שליחת המחשבות הנכונות ואת תדירות שליחתן, ולמדתי יותר את הפא.

אחרי זמן מה הרגשתי חזק יותר והיו לי יותר מרץ וחיוניות.

כששלחתי מחשבות נכונות הרגשתי את שדה האנרגיה מתחזק עוד ועוד. לפעמים, מיד כאשר ידיי נכנסו לתנוחת הגְ'יֶה-יִין, יכולתי לחוש את האנרגיה מסתובבת בין זרועותיי. כשהרמתי את כף היד, האנרגיה משכה אותי מעלה כך שכף ידי וגם גבי התיישרו מאליהם. גופי נמלא אנרגיה. כששלחתי את המחשבות הנכונות הרגשתי מוקף בזרם האנרגיה הזה. אפילו בקיץ לא הרגשתי שחם לי. בעבר, כף ידי וגבי לא היו ישרים כששלחתי מחשבות נכונות. עכשיו התנוחה נכונה.

המאסטר הסביר את החשיבות של שליחת המחשבות הנכונות עבורנו. הבנתי ששליחת מחשבות נכונות לא רק מסלקת הפרעות חיצוניות ואת הרדיפה, אלא גם את ההחזקות שלנו. כאשר קלטתי אצלי החזקות, שלחתי מחשבות נכונות. לדוגמה, כשהרגשתי מנומנם שלחתי מיד מחשבות נכונות ומיד הרגשתי נמרץ. הבנתי שהמאסטר מכוונן את גופי ומחזק אותי.

בכל פעם שהרגשתי ישנוני שלחתי מחשבות נכונות, ואז שמתי לב שאם ישנתי יותר מדי הייתי מתחיל להרגיש שלא בנוח.

שמחתי כל כך שהתגברתי על ההחזקה שלי לשינה. לאחר מכן ישנתי רק שלוש וחצי שעות כל יום. במשך התהליך הרגשתי שכל ההפרעות סולקו. יכולתי להרגיש את גופי מטוהר, וככל ששלחתי יותר מחשבות נכונות, כך מחשבותיי נעשו נכונות יותר ויותר.

אבל, די מהר לאחר מכן התחלתי להיות עסוק מאוד ולא שלחתי מחשבות נכונות בתדירות רבה כל כך. עברתי לעיר אחרת וחיי השתנו מאוד. במשך כמה ימים לא קמתי מוקדם לבצע את התרגילים.

כמה שישנתי יותר, כך יותר רציתי לישון. לפעמים ישנתי כל הבוקר ואז גם אחר הצהריים. התחננתי למאסטר שיעיר אותי בבוקר כדי שאבצע את התרגילים. למחרת המאסטר העיר אותי בבוקר וכך התחלתי שוב במסלול של ביצוע התרגילים בבוקר, ושוב התמלאתי מרץ וחיוניות.

אני משתתף בכמה פרויקטים וגם הולך לאתרי תיור להבהיר את האמת. יום אחד הגעתי הביתה אחר הצהריים והייתה לי מחשבה שבתשע אלך לישון כיוון שהיה לי יום מעייף. מיד קלטתי שהמושג הזה הוא מוטעה והתחלתי לשלוח מחשבות נכונות.

גיליתי שכאשר אנחנו מבינים עקרונות מסוימים, עדיין עלינו לוותר על הרבה החזקות. כל עוד נתייחס לדברים מנקודת המבט של הפא ונהיה מסוגלים לזהות את הבעיות שלנו ולטפח את עצמנו, המאסטר יעזור לנו להשתפר. המאסטר תמיד ייתן לנו את הטוב ביותר כל עוד נהיה קפדניים עם עצמנו.

גיליתי גם שהרבה החזקות נובעות מזה שלא עושים את שלושת הדברים היטב. כל עוד נהיה כנים לגבי עשיית שלושת הדברים, נוכל להיות מזוקקים ומתוקנים בפא.

אנא תקנו אותי אם משהו לא הולם.

לקריאה נוספת: להתגבר על ההחזקה לשינה