(Minghui.org)

חבר הפרלמנט הקנדי, רוב אנדרס, אמר לאחרונה בריאיון טלפוני, כי אינו מופתע מהעובדה שסינים רבים איבדו את אמונם במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

על-פי מידע שנמסר מהמרכז לפרישה מהמק"ס, למעלה מ-195 מיליון סינים פרשו מהמק"ס ומאירגוניה.

מר אנדרס ציין שני טיעונים, העשויים להסביר לדעתו את הפרישה ההמונית מהמק"ס: "האחד, המרקסיזם, הוא נטע זר בתרבות הסינית. כתביו של קארל מרקס "הוזרקו" בכוח לתרבות בת אלפי שנים ובעלת מורשת עצומה".

ואילו הגורם האחר, לטענתו של אנדרס, נעוץ בשחיתות של המפלגה הקומוניסטית. לאחר עשרות שנים של שלטון, המפלגה הקוומוניסטית הסינית נותרה ללא אידיאלים. בכירים במפלגה קשורים בפרשיות שחיתות שונות, ניצול מיני, הפקעת אדמות ונטילת שוחד.

"כל אלה מעידים על כך שהמעמד הבכיר של המפלגה הפך למושחת. אינני מופתע מכך שרבים איבדו את אמונם במפלגה ואינם מכבדים עוד מערכת כה מושחתת," אמר מר אנדרס.

במהלך הראיון, הביע חבר הפרלמנט את אמונתו בכוחה של ההתנגדות השקטה, אשר תוביל בסופו של דבר לדעתו, לתמיכתם של כוחות הצבא והמשטרה באלו המביעים את מחאתם.

"על העם הסיני למצוא דרך של מחאה שקטה כדי להביע את התנגדותו לשלטון," אמר אנדרס.

חבר הפרלמנט הקנדי רוב אנדרס

קיר האמת הגדול

מתרגלי פאלון גונג בטורונטו מגיעים לעיתים קרובות לאתרי תיירות, שבהם הם מספרים לתיירים הסינים על רדיפת הפאלון גונג בידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. באותה הזדמנות, הם מאפשרים לאותם תיירים לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית.

מר ג'אנג, מתנדב במרכז לפרישה מהמק"ס אמר: "כולנו חשים את השינוי הדרמטי שחל בעם הסיני. בשנים עברו, התיירים הסינים היו פעמים רבות עויינים, אולם כיום רובם ידידותיים ומוכנים להקשיב לנו. רבים מהם שמחים על ההזדמנות לפרוש מהמק"ס.

ב-2 במרץ 2015, התקיים אירוע "קיר האמת הגדול" במרכז העיר של טורונטו. את האירוע יזמו מתרגלי הפאלון גונג אשר הציבו עשרות שלטים וכרזות, המציגים את פשעי המק"ס, כולל קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים, שמנהלת המפלגה. מאות עוברים ושבים חתמו על העצומה המגנה את רדיפת הפאלון גונג על-ידי המשטר בסין. תיירים סינים רבים וסטודנטים מסין פרשו מהמפלגה בעזרתם של המתרגלים.קיר האמת הגדול
חותמים על העצומה לתמיכה במחאתם השקטה של מתרגלי הפאלון גונג

עובר אורח ממוצא סיני אמר למתרגלים: "המפלגה הקומוניסטית היא מפלגה רודנית ואלימה. איש אינו אוהב אותה."

ואילו אנתוני סקוט, סטודנט באוניברסיטת טורנטו הביע תקווה שהעולם המערבי ידע לומר "לא!" למפלגה הסינית הקומוניסטית ושרדיפת הפאלון גונג היא דבר רע.