(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג ניו גווי-פאנג (Niu Guifang) כלואה בתא קטן בכלא הנשים שן-יאנג בליאו-נינג מאז אוקטובר 2014. לבני משפחתה אסור לבקרה מאז מאי 2014.

גב' ניו גווי-פאנג

במשך שמונת החודשים האחרונים מנסים בני משפחתה של גב' ניו לבקר אותה מדי חודש. בכל פעם שהם מגיעים לכלא, הם נתקלים בסירוב בתואנה שגב' ניו עדיין לא עברה "שינוי" ("חינוך מחדש" באמצעות שטיפת מוח ועינויים כדי לגרום לה להפסיק להאמין בתרגול הפאלון גונג). כמו כן נאסר גם על גב' ניו לצלצל לבני משפחתה. כשפנתה המשפחה לראות את מנהל הכלא, נאמר להם שהוא לא זמין.

שחזור עינויים: כלואה בתא קטן

בינואר 2015 קיבלה משפחתה של גב' ניו הודעה להגיע לבנק לקבל את כספי הפנסיה שלה. בהגיעם לבנק נאמר להם שגב' ניו צריכה לבוא בעצמה כדי לקבל את הכסף. בית הסוהר סירב לשתף פעולה בטענה שגב' ניו אינה "מתנהגת כראוי" (כלומר שהיא לא עברה "שינוי" כפי שהם מנסים לכפות עליה).

אחרי מאבק ארוך קיבלה גב' ניו רשות לצלצל למשפחתה. היא סיפרה שמצב בריאותה גרוע מאוד והיא זקוקה לעזרה כדי לקום וכדי ללכת. רגלה נפוחה, ראייתה מטושטשת וזיכרונה מתדרדר. על אף כל הבעיות הבריאותיות שלה עדיין מאלצים אותה לעבוד בעבודת פרך מהשכם בבוקר ועד 8 בלילה.

קיבלה עונש מאסר משום שתלתה שלטים של "העולם זקוק לאמת-חמלה-סובלנות"

ב-19 ביולי 2012 נעצרה גב' ניו על תליית שלטים שעליהם כתוב: "העולם זקוק לאמת-חמלה-סובלנות", "פאלון דאפא הוא טוב". ב-27 בפברואר 2013 גזר עליה בית הדין המחוזי שן-ביי 3 שנות מאסר . היא הגישה ערעור לבית דין הביניים בשן-יאנג, אך גזר דינה נותר בעינו.

ב-19 בנובמבר 2013 הועברה לכלא הנשים בשן-יאנג. רק ב-20 בינואר 2014 קיבלה משפחתה רשות לבקר אותה. כתוצאה מעינויים ממושכים, התדרדר מצב בריאותה. היא הייתה חלשה מאוד, ראייתה התדרדרה, היא לא יכלה להרים אחת מזרועותיה וכל שערה הלבין.

בביקור משפחה אצל גב' ניו, ראש האגף עקב מקרוב אחר הביקור, והפסיק אותו לאחר 10 דקות בטענה שהסוהרים יוצאים לארוחת צהריים.

מאז הביקור האחרון בינואר, אין אישור למשפחה לבקר אותה. סגל הכלא דורש מגב' ניו לכתוב "דוח מחשבות" על מחשבותיה ואמונותיה, אותו היא מסרבת לכתוב. מאז אין מאפשרים למשפחתה לראותה ואין יודעים מה מצבה.