(Minghui.org)

כלא הנשים שבפרובינציית הו-ביי הוא היחיד בפרובינציה שכלואות בו אך ורק נשים, ביניהן מתרגלות פאלון גונג רבות. הכנסת חומרים לא מזוהים לתוך האוכל היא אחת משיטות העינויים שמפעילים בכלא זה על מתרגלות הפאלון גונג.

בשנת 2012 נכלאה בכלא זה גב' וואנג צ'ינג-יינג. בריאותה נפגעה ובגופה התפתחו תגובות פיזיות חריגות: היא נחלשה מאוד, הרגישה סחרחורות, ראייתה היטשטשה, רגליה התנפחו, היא איבדה תחושה בעקביה ולא היה בכוחה לטפס או לרדת בגרם המדרגות.

אסירה שמונתה לפקח על גב' וואנג הביאה לה קערת אורז. גב' וואנג הבחינה שעל האורז פזורה אבקה לבנה והיא סירבה לאכול אותו. חמש אסירות עטו עליה וניסו לפתוח את פיה בכוח כה רב, עד שהשן הקדמית שלה נשברה. חמשת האסירות שחששו מחשיפת מעשיהן הלא חוקיים הפסיקו. מאוחר יותר גב' וואנג לקחה מזון לעצמה, ומצבה הפיזי השתפר.

מתרגלת נוספת בת 38 נשלחה לכלא הו-ביי לתקופה של שישה חודשים ב-28 בספטמבר 2002. בריאותה הייתה לחלוטין תקינה בהגיעה לכלא ותוך חודש מצבה הפך קריטי. בחלוף 15 ימים נוספים היא הייתה על סף מוות. רגליה התנפחו והיא לא יכלה לעמוד וללכת. היא נלקחה לבית החולים.