(Minghui.org)

תהילה מבוססת על מוניטין ושם טוב ורבים רודפים אחריה, אך לא כולם משיגים אותה. היא משפיעה מאוד על חיי אנשים.

מדוע שיאנג יו שהיה מלך ולוחם התאבד? הוא לא היה מסוגל לחיות עם התבוסה שנחל, ועם אובדן התהילה שיבוא בעקבותיה.

לאחר שהוכרע בקרב בגאי-שיאה (הנקראת כיום פרובינציית אן-הווי) על ידי ליו באנג מלך ההאן ואיבד למעלה מ-100,000 חיילים, שיאנג יו יכול היה להימלט ולמצוא דרך להחזיר לעצמו את התהילה והכבוד, במקום זאת הוא התאבד.

הוא אמר "אפילו אם האנשים ימשיכו לקבל אותי כמלכם, אין לי האומץ לעמוד מולם". הוא בחר במוות על פני החיים בגלל ההחזקה הגדולה שהייתה לו.

תהילה כהחזקה עמוקה ומוסתרת

אנשי העולם רוצים להשיג תהילה ולשים דגש על מוניטין. כיצד זה מתבטא? אנשים מחפשים שיחמיאו להם, שזאת בעצם דרך לחיפוש תהילה. מאמצים רבים נעשים ברדיפה אחר תהילה.

אם אינך יכול להבחין, בזאת התבונן בעצמך ובחן אם קיימת אצלך ההחזקה לתהילה. לפעמים הרדיפה אחר התהילה יכולה להיות מוסתרת וקשה מאוד לגלותה.

תהילה היא מבחן מכריע עבור מתרגלים

חיפוש אחר המוניטין יכול להיות קשור גם עם עשיית מעשים טובים. אך מנקודת מבט של טיפוח, הכוונה לעשות מעשים טובים אינה טהורה.

הרדיפה אחרי תהילה יכולה להתיש במהלך הטיפוח, בהבהרת העובדות על הפאלון דאפא, ובהצלת ישויות חיות.

ההתמוטטות של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) יכולה להיות רשומה בכוכבים ותגיע מהר יותר ממה ששִיערנו. כשבכל העולם ישמעו ויבינו את האמת אודות פאלון דאפא, הם יצאו מעורם מרוב מחמאות לתלמידי הדאפא. זה יכונן תהילה רבה למתרגלים, אך האם זה לא יהיה גם מבחן מכריע עבור המתרגלים בנתיב שלהם לאלוהות?