(Minghui.org)

ב-6 במארס 2015 הועמדה המתרגלת טיאן שין (Tian Xin) למשפט בפעם הרביעית בבית הדין של מחוז קה. עורך דינה הצהיר שהראיות שהוצגו נגדה מפוברקות ועל התובע לשאת באחריות להפרת חוק כזאת.

גב' טיאן הואשמה בדין על-פי סעיף 300 בקוד הפלילי של סין – "שימוש בארגון כת, כדי לערער את אכיפת החוק". זוהי האשמה שגרתית שהמשטר הקומוניסטי משתמש בה למעצרים שרירותיים ולכליאתם של מתרגלים, כחלק מקמפיין לאומי רחב של רדיפה נגד הפאלון גונג.

עורך הדין סיכם ברשימה את הפרות ההליכים המשפטיים מצד בית הדין:

1. לא הוכרזה הכרעת דין במשפט הראשון שהתקיים ב-31 באוקטובר 2014 והתיק נסגר. אולם התובע המשיך לפברק ראיות כשבכוונתו להציג אישומים מזויפים נגד גב' טיאן.

2. לכתב ההאשמה הנוכחי אותו מספר מסמך ואותו תאריך כמו לזה שהוצג במשפט הראשון (31 באוקטובר 2014), אבל התוכן שונה. עורך הדין שאל את התובע איזה משני המסמכים נכון.

ישיבת בית הדין ננעלה פעמיים

עורך הדין ציין ש"טיפול בראיות" זו הפרה רצינית של הליכי משפט ושל הצדק עצמו. לפיכך דרש מבית הדין להסיר את השופט בגין הפרת החוק. השופט המכהן נעל את הישיבה בשעה 3:00 אחר הצהריים.

השימוע חודש בשעה 4:00 אחר הצהריים. השופט דחה את בקשת עורך הדין ללא כל הסבר.

בתגובה ל"ראיות החדשות" שהוצגו במשפט, העיר עורך הדין שהתובע השתמש בראיות מפוברקות לגמרי כדי להאשים את גב' טיאן. הוא טען שעל התובע לשאת באחריות לגבי הפעולות הפליליות האלה.

בנאום הסיכום של ההגנה, טען עורך הדין שגב' טיאן לא הפרה כל חוק ושצריך לשחררה לאלתר. כאזרחית סינית, היא זכאית לחופש לתרגל פאלון גונג – זכות המוגנת ומעוגנת בחוקה הסינית.

אחרי יותר מ-3 שעות לא הצליח התובע להציג עקרונות משפטיים כלשהם להוכיח את תקפות ה"ראיות". ישיבת בית הדין ננעלה זמנית, ותימשך בתאריך אחר.