(Minghui.org)

שני חברי מועצה מרובע העסקים של סידני פרמטה (Parramatta), השתתפו בעצרת פאלון גונג שנערכה ב-22 במרץ 2015. הם הביעו את תמיכתם במאבק השקט של מתרגלי הפאלון גונג אל מול הרדיפה האכזרית של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

מתרגלי הפאלון גונג הציגו את הרדיפה והחתימו על עצומה להפסקת קצירת האיברים ממתרגלים בעודם בחיים, המנוהלת על ידי המדינה.

ג'יימס שואו, חבר מועצת פרמטה

אנדרו ווילסון, חבר מועצת פרמטה

חברי המועצה ג'יימס שואו ואנדרו ווילסון גינו את רדיפת שיטת הפאלון גונג, הידועה גם כפאלון דאפא.

חבר המועצה שואו קרא את הדוחות על קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים שמנהלת ממשלת סין, והביע זעזוע עמוק. הוא אמר כי אין לאיש זכות לקצור איברים מאף אדם באשר הוא. ועוד אמר כי "לכל אדם הזכות להאמין בכל אשר יאמין, כל עוד אינו פוגע באיש".

גם חבר המועצה אנדרו ווילסון הביע תמיכה במאבקם השקט של המתרגלים אל מול הזוועות של המשטר הסיני ואמר כי: "על כולנו לנסות לעשות את הדבר הנכון למען האנושות ולהגן על זכויות אדם. מתרגלי הפאלון גונג בסין נתונים בבירור לרדיפה, ואני מתנגד לכך."

חבר המועצה שואו, התומך מזה זמן רב במתרגלי הפאלון גונג מתמודד מטעם מפלגת הלייבור לבחירות לפרלמנט. הוא הבטיח לכתב המינג-הווי כי ימשיך לתמוך בפאלון גונג גם אם ייבחר.

חבר המועצה ווילסון סיפר כי לאחר השתתפותו בעצרות של הפאלון גונג קיבל מכתבים מהקונסוליה הסינית שתקפו את הפאלון גונג בהפיצם שקרים גסים. "המפלגה הקומוניסטית היא שקרנית איומה", אמר וסיכם כי: "העולם יהיה מקום טוב יותר אם כולם ידגלו באמת-חמלה-סובלנות [העיקרון המנחה של הפאלון גונג]".