(Minghui.org)

בערב ה-27 במארס 2015 כשיצא המתרגל ג'אנג מין-טאו (Zhang Mintao) עם משפחתו מבניין דירתם בצ'או-יאנג, עצרו במקום שתי מכוניות שחסמו אותם וחטפו את מר ג'אנג לעיני אשתו ובתו.

צוות מעצר שכלל ארבעה בלשים לבושי אזרחית מפרובינציית ג'ה-ג'יאנג וכמה שוטרים מבייג'ינג, לקחו משם את מר ג'אנג, ארכיטקט בן 40 בלי שהציגו תגי זיהוי כלשהם. הוא הועבר לתחנת משטרת הה-פינג-ג'יה.

אשתו של ג'אנג נסעה אחריהם לתחנת המשטרה ודרשה לשחררו. השוטרים אמרו לה: "בעלך עשה משהו בטאי-ג'ואו וצילמו את זה בוידיאו".

בסוף 2014 היה מר ג'אנג בנסיעת עסקים בטאי-ג'ואו. "הפשע" שכביכול ביצע היה ששוחח עם אנשים על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית בסין (מק"ס), ומישהו הלשין עליו למשטרה.

למחרת, הועבר מר ג'אנג למרכז המעצרים בטאי-ג'ואו. מאחר שאשתו של ג'אנג עובדת בעיר אחרת, נותרו אמו בת ה-70 ובתו בת ה-3 לבד בלי עזרה.

מר ג'אנג מין-טאו ומשפחתו

אמו של ג'אנג ובתו

לפני מעצרו האחרון היה מר ג'אנג כלוא 4 שנים בכלא כמו גם שנתיים וחצי במחנה עבודה בכפייה על שסירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג. בעודו כלוא נחשף לצורות שונות של עינויים. פעם כלאו אותו בבידוד בכלא צ'יאן-ג'ין וכפו עליו לשבת על שרפרף קטן במשך פרקי זמן ארוכים.