(Minghui.org)

החתימה שהופיעה על הכביכול "ראיות" ששימשו לתבוע 4 מתרגלי פאלון גונג בבית המשפט של מחוז פנג הייתה למעשה חתימה של התובע במשפט. אולם נציגי התביעה טענו שזה בכל זאת צריך להיחשב כהליך חוקי.

ב-17 במארס 2015 התקיים בבית הדין המחוזי פנג בפרובינציית ג'יאנג-סו משפט שני לארבעת המתרגלים לי יונג-ג'ין (Li Yongjun ), דינג באו-ליאנג (Ding Baoliang ), ג'ואו שן-צ'י (Zhou Shenqi ) וג'ואו ג'ין-ליאנג (Zhou Jinliang).

שני עורכי דין מבייג'ינג שייצגו את המתרגלים טענו לחפות מרשיהם וחשפו את הראיות המפוברקות.

השופט הכריז על 2 דקות הפסקה. שני התובעים לא הציגו קו הגנה כלשהו לראיות המפוברקות. הם חבטו בשולחן ואמרו שזה אמור להיות השימוע הסופי במשפט ועזבו את אולם בית המשפט.

ישיבת בית המשפט ננעלה.

במשפט הראשון שהתקיים ב-3 במארס 2015 כיהן התובע וואנג וואן-פאנג. משום שכתב האשמה היה גדוש בשגיאות והליכים בלתי חוקיים, הסתיים המשפט הראשון בנעילת הישיבה.

למשפט השני מינה משרד התביעה שני תובעים חדשים במקום התובע הראשון.

רקע

המתרגלים לי יונג-ג'ון ג'ואו שן-צ'י ודינג באו-ליאנג נעצרו על ידי סוכנים בלבוש אזרחי כשפנו לבית הדין פנג ב-6 ביוני 2014 לעתור לשחרורה של אשתו של מר לי.

אשתו של מר לי היא ב' ליו צ'יאו-שן (Liu Qiaozhen), שבית הדין המחוזי פנג גזר עליה באופן בלתי חוקי 4 שנות מאסר בכלא.

במהלך חקירתם של השלושה מנעו מהם שינה וקיללו אותם. השוטרים פברקו תזכירים ועדויות רבים מהחקירה כדי להפליל אותם.