(Minghui.org)

ב-7 באפריל, שידר ערוץ הטלוויזיה הממלכתי של אוסטרליה כתבה על כך שהמפלגה הקומוניסטית הסינית קוצרת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים. הכתבה עוררה את תגובתם החריפה של אנשי ציבור אשר גינו בתוקף את הפשעים המחרידים.

חבר הפרלמנט גרהאם פרטט נציגה של מורטון (Moreton), קווינסלאנד

חבר הפרלמנט גרהאם פרטט נציגה של מורטון (Moreton), קווינסלאנד, הביע את חששו כי המשטר בסין אינו מתכוון להפסיק בזמן הקרוב את הרדיפה המתמשכת נגד הפאלון גונג בסין. עוד אמר מר פרטט, כי בכוונתו לפנות לשרת החוץ ג'ולי בישופ כדי שתפעל למען הפאלון גונג במגעיה עם ביג'ינג. "רכישת איברים מסין על-ידי אזרחים אוסטרלים היא עבירה על החוק האוסטרלי," אמר.

פיטר רוסו חבר הפרלמנט מטעם סאני בנק, קווינסלאנד

חבר הפרלמנט פיטר רוסו מסאני בנק, קווינסלאנד, אמר כי מערכת תרומת האיברים פועלת בהצלחה רבה באוסטרליה וכי אזרחים אוסטרלים הזקוקים להשתלת איברים, אינם צריכים להסתכן בפעילויות בלתי חוקיות כמו רכישת איברים מסין."

ליאן אנוק שרה לבינוי ולעבודות ציבוריות ושרה למדעים ולחידושים

חברת הפרלמנט ליאן אנוקפרלמנט, המכהנת כשרה לבינוי ולעבודות ציבוריות וכשרה למדעים וחידושים, סיפרה כי זועזעה לשמוע על הרדיפה השיטתית של מתרגלי הפאלון גונג ועל קצירת האיברים מהמתרגלים בעודם בחיים שמבצע המשטר בסין. היא הביעה תקווה כי אוסטרליה, החתומה על ההצהרה האוניברסלית של זכויות האדם, תשתף פעולה עם האו"ם כדי לשים קץ לרדיפה.

פרופסור צ'יו צ'יו-ליאנג, לשעבר היועץ המדיני של נשיא טייוואן

פרופסור צ'יו צ'יו-ליאנג, לשעבר היועץ המדיני לנשיא טייוואן, מאמין כי על ממשלת אוסטרליה להתייחס ברצינות להפרת זכויות האדם בסין. לדבריו נושא קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים נחשף כבר לפני למעלה מעשור אולם אוסטרליה לא פעלה רבות בנושא. עוד אמר, כי אוסטרליה חוששת לקשריה המסחריים עם סין, אך אם תתמיד לשמור על שתיקה בעניין הפרת זכויות-האדם בסין היא עלולה בטווח הארוך להיפגע מכך כלכלית. פרופסור צ'יו צ'יו-ליאנג אמר כי הוא מקווה לראות את אוסטרליה משפיעה על סין באורח חיובי.