(Minghui.org)

המתרגלת ליָאוֹ אָן-אָן בת ה-80 מהעיר באי-יין בגאן-סו נעצרה באופן בלתי חוקי בספטמבר 2014 על שתרגלה פאלון גונג. היא הועברה על ידי הרשויות במהירות לכלא מקומי ללא ידיעת משפחתה.

לפני מעצרה האחרון הייתה גב' ליאו כלואה פעמים רבות על שממשה את זכותה, המעוגנת בחוקה הסינית, לתרגל פאלון גונג.

ב-2008 גזרו עליה 5 שנות מאסר בכלא הנשים בגאן-סו. היא הוכתה שם באכזריות ונאלצה לעבוד בעבודת פרך בשל סירובה לוותר על אמונתה. מספר פעמים היא הובהלה לחדר מיון אחרי שאיבדה את הכרתה במהלך העינויים שסבלה. כמו כן התפתח אצלה לחץ דם גבוה והיא איבדה ממשקלה כ-10 קילוגרם תוך פרק זמן קצר.

ביולי 2011 היא שוחררה מסיבות רפואיות, אבל כאמור נעצרה שוב בספטמבר 2014.

ב-2002 הייתה כלואה פעמיים ומשפחתה נאלצה לשלם 7,000 יואן עבור שחרורה. המשטרה המקומית הטרידה אותה והציקה לה ולבני משפחתה והיא עזבה את ביתה ב-2006 כדי להימנע מרדיפה. קצבת הפנסיה שלה הופסקה מיד והיא נותרה ללא הכנסה.