(Minghui.org)

כלא הנשים ליָאוֹ-נינְג ממוקם בפרבר הצפון מערבי של העיר שֶן-יאנג. זהו חלק ממתחם המכיל חמישה בתי כלא עצמאיים ברמת הפרובינציה.

מאז החל המשטר הסיני הקומוניסטי ביולי 1999 ברדיפת הפאלון גונג, אוששו פרטיהם של עשרים מקרי מוות של מתרגלות בכלא זה, הידוע גם בשמו "כלא הנשים שן-יאנג".

כשהמשטר טען כי מערכת מחנות העבודה בכפייה נסגרה, מחנה העבודה מא-סאן-גי'אה הנודע לשמצה הועבר למעשה לאגף של כלא הנשים ליאו-נינג.

במתקן זה וברבים אחרים בכל סין, מנסות הרשויות לכפות על מתרגלים לוותר על אמונתם בפאלון גונג, תוך שימוש באין ספור צורות של עינויים, הכוללים חשמול באלות מחשמלות, תלייה בתנוחות המעצימות את הכאב, עבודת עבדים והתעללות פסיכולוגית.

שנה לאחר שאתר מינג-הווי דיווח כי "84 מתרגלות פאלון גונג עדיין עצורות בכלא הנשים של פרובינציית ליאו-נינג" (ראה קישור), נוספו עוד 11 שמות של מתרגלות לאחר שהפרטים אומתו לחלוטין.

ברגע שמתרגלות פאלון גונג מועברות לכלא הנשים ליאו-נינג, הקשר שלהן עם העולם החיצון מתנתק. מאחר שרק מספר קטן של משפחות קיבלו רשות לבקר וכל השיחות נעשות תחת פיקוח צמוד של סוהרים, קשה להשיג מידע על מה שמתרחש בין כתלי הכלא. שמות ופרטים על 11 המתרגלות שנכלאו שם לאחרונה ניתן למצוא במאמר המקור באנגלית.