(Minghui.org)

בהוראת "משרד 610" הופסקו תשלומי קצבאות הפנסיה של שלושה מתרגלי פאלון גונג במשך שנים משום שהם מסרבים לוותר על אמונתם.

מר לואו ג'י-צ'ואן בן ה-75 היה מורה בבית ספר תיכון. הוא נעצר במאי 2008 בביתו על ידי שוטרי מחלקת ביטחון פנים למשך 10 ימים בשל אמונתו בפאלון גונג.

יו"ר הסניף המקומי של המפלגה דרש ממנו לכתוב את שלושת ההצהרות לוותר על הפאלון גונג, אחרת קצבת הפנסיה תישלל ממנו. בהוראת "משרד 610" הקצבה הופסקה ביוני 2008. כל מאמציו להחזיר לעצמו את הקצבה היו לשווא.

למר ג'ונג האו-שיאנג בן ה-74 הופסקה הקצבה מ-2008. שוטרים מקומיים הגיעו לביתו לעתים קרובות להטריד אותו ולערוך חיפוש בביתו. הוא נאלץ להישען על עיבוד אדמתו כדי לשרוד.

מר וואנג הונג-בו בן ה-72 נעצר ובביתו נערכו חיפוש וביזה מספר פעמים בשל אמונתו בפאלון גונג. קצבת הפנסיה שלו הופסקה בספטמבר 2013 משום שסירב לוותר על אמונתו. כל פניותיו ל"משרד 610" להחזיר לו את הפנסיה היו לשווא. הפקידים במשרד דרשו ממנו לכתוב את שלושת ההצהרות לוותר על הפאלון גונג.

פרטי המעורבים ברדיפה הכלכלית של מתרגלים אלה מופיעים במאמר באנגלית.

הערת המערכת: באתר מינג-הווי מתפרסמים דיווחים לאין ספור על הרדיפה הכלכלית נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין. זוהי מדיניות מכוונת של הרשויות כדי לשבור את מקור פרנסתם של מתרגלי הפאלון גונג בנוסף לאמצעי דיכוי אחרים, ולגרום להם לוותר על הפאלון גונג. להלן כמה מהממאמרים שהתפרסמו בעברית:

לאחר 7 שנים של עינויים בכלא שללו ממתרגלת הפאלון גונג הגב' לי שי-רונג בת ה-60 גם את הפנסיה שלה

סחיטה כלכלית – טקטיקה החביבה על המק"ס

הרדיפה הכלכלית שהרשויות בבייג'ינג מפעילות על מתרגלי הפאלון גונג כדי שיוותרו על אמונתם

הרדיפה הכלכלית של אינטלקטואלית סינית מבוגרת

פגיעה כלכלית במתרגלים מהעיר פנג'ין