(Minghui.org)

ברוכים הבאים לקבצי הקול של Minghui Radio (רדיו מינג-הווי). נושאי השידורים הם תכנים המתייחסים לרדיפת הפאלון גונג (פאלון דאפא) בסין, התנסויות ותובנות של מתרגלי דאפא במהלך הטיפוח שלהם, נושאים בעלי עניין מיוחד, ומוסיקה שהולחנה ומבוצעת על ידי תלמידי דאפא.

Podcast 033 : סיפור מהספר חיים ותקווה מחודשים שכותרתו: Giving Up the Attachment to Fame and Personal Gain"" ("ויתור על ההחזקה לתהילה ולרווח אישי")

להורדה: Download)  14.7 MB)