(Minghui.org)

בשלושת החודשים הראשונים של 2015 המשטרה ביקרה באופן בלתי צפוי בביתם של 47 מתרגלים בטיאן-ג'ין. השוטרים פרצו בכוח לבתיהם הפרטיים והחרימו מהם חפצים אישיים אך ורק משום סירובם לוותר על אמונתם בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

מתוך 47 המתרגלים שהוטרדו בביתם, 35 נעצרו, אף על-פי ש-5 מהם שוחררו זמן קצר לאחר מכן. בזמן כתיבת הכתבה, 14 מהעצורים נותרו במעצר ומקום הימצאם של 26 הנותרים צריך להיחקר.

בזמן המדובר, הרשויות המקומיות העמידו למשפט 4 מתרגלים שנעצרו לפני 2015. על 3 גזרו תקופות מאסר של בין 4 שנים ל-7 וחצי שנים. אחת מארבעה המתרגלים ממתינה עדיין לגזר הדין במשפטה.

רוב המעצרים התקיימו במהלך 3 ימים

רוב המעצרים התקיימו בין ה-2 במארס ל-4 בו. 28 מתרגלים נתפסו בבתיהם במצוד שנערך במשך שלושת הימים האלה. מפקד מחלקת המשטה ג'או פיי הבטיח 10,000 יואן פרס עבור כל מעצר של מתרגל פאלון גונג.

להלן דוגמאות לכמה מקרים:

מר יאנג הונג ואשתו גב' ג'יאנג יא-הווי- ממועצת נאן-קאי. ב-2 במארס 2015, בסביבות 9 בבוקר, החשמל בביתם הפסיק לפעול. כשיצא מר יאנג החוצה לבדוק מה קרה, יותר מ-20 שוטרים נכנסו במהירות לביתו. היה ברור שהמשטרה ניתקה את זרם החשמל כדי למשוך אותם לצאת החוצה.

השוטרים החרימו מחשבים, מדפסות, צורבי תקליטורי די.וי.די ועוד חפצים אישיים. השוטרים לקחו את בני הזוג לתחנת משטרת הואה-יואן-שין-צ'נג תחילה. לאחר מכן הועברו למרכז המעצרים של מועצת נאן-קאי.

מר ג'ואו שיאנג-יאנג ואשתו גב' לי שאן-שאן- נעצרו שניהם במקום עבודתם ב-2 במארס. במעצר קודם של גב' לי, מאות תומכים חתמו על עצומה לשחרורה. ראה:

Ms. Li Shanshan Sentenced to Forced Labor Again, Tangshan Residents Try to Rescue Her, Collecting 528 Signatures So Far

בני הזוג נלקחו מהמקום כשידיהם ורגליהם באזיקים.

גב' סונג הווי-צ'אן- נעצרה כבר פעמיים בעבר בשל אמונתה. היא נעצרה בפעם השלישית ב-2 במארס 2015 בשל ניסיונה למנוע את מעצר בתה, שנעצרה גם היא אך ורק בשל אמונתה:

Elderly Mother Brutalized While Trying to Stop Police from Arresting Daughter

בני משפחתה גילו רק כעבור 4 ימים היכן היא עצורה. בקשתם לבקר אותה נדחתה.

ארבעה הועמדו למשפט על שלושה הוטלו תקופות מאסר

גב' קונג יו-צווי- בת 67 הועמדה למשפט בתוך מרכז המעצרים של נפת ג'י ב-4 בינואר 2015. לבני משפחתה לא התירו להיכנס לשימוע. ראה פרטים בכתבה באנגלית:

Ms. Kong Yucui Tried Illegally in Detention Center

גב' קונג נעצרה על ידי שוטרים ב-4 בנובמבר 2014 כששוחחה עם אנשים בשוק האיכרים על הפאלון גונג. היא פתחה בשביתת רעב במרכז המעצרים כדי למחות נגד מעצרה הבלתי חוקי, שגרם לה ללחץ דם גבוה. משפחתה דואגת מאוד לגבי מצב בריאותה.

מר וואנג שו-לין- הועמד למשפט ונגזרו עליו 7 וחצי שנים בכלא, לאחר שהובטח לו גזר דין קל הרבה יותר. ראה פרטים בכתבה:

טיאן-ג'ין: הרשויות תפרו בעורמה עסקת טיעון, אך בניגוד לה גזרו 7.5 שנות מאסר על מר וואנג שו-לין

גב' וואנג גווי-רונג- ב-16 פברואר 2015 נגזרו עליה 3 שנים בכלא.

גב' וואנג וון-גואו- הועמדה למשפט ב-6 בפברואר 2015 אבל השופט לא הודיע עדיין על גזר הדין.